ناحیه آذربایجان پیشتاز در حمل و نقل حومه‌ای ریلی
ناحیه آذربایجان پیشتاز در حمل و نقل حومه‌ای ریلی
شاپور ارصلانی درخصوص اقدامات صورت گرفته در حمل و نقل حومه‌ای ریلی با تاکید بر پیشتاز بودن اداره کل راه‌آهن آذربایجان شرقی به عنوان یکی از ادارات پیشتاز در این حوزه اظهار داشت: به عنوان یک اداره کل پیشتاز در این خصوص توافقات خوبی با مناطق مختلف انجام دادیمو پتانسیل خیلی بالایی در استان و تبریز در این زمینه موجود است. قطار تبریز – تربیت معلم را داریم که استقبال خوبی از آن صورت می گیرد.
ناحیه آذربایجان پیشتاز در حمل و نقل حومه‌ای ریلی

شاپور ارصلانی درخصوص اقدامات صورت گرفته در حمل و نقل حومه‌ای ریلی با تاکید بر پیشتاز بودن اداره کل راه‌آهن آذربایجان شرقی به عنوان یکی از ادارات پیشتاز در این حوزه اظهار داشت: به عنوان یک اداره کل پیشتاز در این خصوص توافقات خوبی با مناطق مختلف انجام دادیم و پتانسیل خیلی بالایی در استان و تبریز در این زمینه موجود است. قطار تبریز – تربیت معلم را داریم که استقبال خوبی از آن صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این یک قطار دانشجویی است که اکثر اوقات با ۱۰۰ درصد ظرفیت حرکت می‌کند و ۸۰۰ مسافر را جابه‌جا می‌کند. برای این خط دو رام قطار ریل باس اعزام می‌کنیم که گاهاً در این مسیر خود یک قطار کمکی هم اعزام می‌شود. در این حوزه همکاران ما در بخش مسافری کارهای خوب دیگری هم انجام داده‌اند.

یکی از این کارها قطارهای رایگان در منطقه ارس است که در چندین مرحله و فاز با قبول ۱۰۰درصد هزینه از سوی منطقه آزاد قطارها اعزام می‌شود.در ایام نوروز ما روزی ۲ هزار مسافر را جابه‌جا کردیم و بعضی اوقات هم براساس توافقنامه صورت گرفته با منطقه آزاد قطار کمکی هم گذاشتیم که تا پایان جشنواره تابستانی هم ادامه دارد.

ارصلانی گفت: قطار توریستی برای مراغه‌گردی را در دو مرحله در این خصوص به اجرا گذاشتیم که با استقبال خوبی مواجه شد. این قطار از تبریز با ۹۰ درصد ظرفیت به مراغه حرکت می‌کند که یک روز رفت و یک روز برگشت است.

در این زمینه به قطار حومه‌ای تبریز به سلماس هم باید اشاره داشت که یک روز در میان اعزام می‌شود. در ایام نوروز هم قطار تبریز به رازی را راه انداختیم که در نبود قطار تبریز – وان از آن استفاده کردیم.