موافقت شورای اقتصاد با راه اندازی قطارهای حومه ای در کلانشهرهای اصفهان و مشهد
موافقت شورای اقتصاد با راه اندازی قطارهای حومه ای در کلانشهرهای اصفهان و مشهد
جلسه شورای اقتصاد ظهر سه شنبه 13 دی ماه 1401 به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و برخی از طرح های مهم و اولویت دار دولت سیزدهم مورد تصویب قرار گرفت.

موافقت شورای اقتصاد با راه اندازی قطارهای حومه ای در کلانشهرهای اصفهان و مشهد

موافقت شورای اقتصاد با راه اندازی قطارهای حومه ای در کلانشهرهای اصفهان و مشهد
موافقت شورای اقتصاد با راه اندازی قطارهای حومه ای در کلانشهرهای اصفهان و مشهد

جلسه شورای اقتصاد ظهر روز سه شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و برخی از طرح های مهم و اولویت دار دولت سیزدهم مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و شهردار تهران نیز حضور داشتند برخی درخواست ها و پیشنهادات دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

سرمایه گذاری در طرح توسعه، بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میدان نفتی شادگان با دومیلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی از درخواست های وزارت نفت در این نشست بود که شورای اقتصاد با آن موافقت کرد.

در این جلسه وزارت نفت جزئیات برنامه ریزی خود برای آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان نفتی آزادگان که تفاهم نامه سرمایه گذاری مشترک آن به مبلغ ۷ میلیارد دلار پیش از این امضا شده بود، تشریح کرد.

قطار حومه ای اصفهان به شهر جدید بهارستان

قطار حومه ای مشهد به شهر گلبهار و چناران

انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی اجرای دو طرح «احداث قطار حومه ای کلانشهر اصفهان به شهر جدید بهارستان» و «احداث قطار حومه ای کلانشهر مشهد به شهر گلبهار و چناران» نیز از درخواست های مطرح شده توسط وزارت راه و شهرسازی در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی در خصوص مشخصات مالی و اقتصادی طرح ها، اعضای شورای اقتصاد با آن موافقت کردند.