معرفی دپو و پارکینگهای خط۱ قطارشهری تبریز
معرفی دپو و پارکینگهای خط۱ قطارشهری تبریز

خط یک قطار شهری تبریز دارای دو پایانه ائل گلی (در ابتدای مسیر ) و لاله (درانتهای مسیر) میباشد. پایانه ائل گلی : این پایانه که در منطقه ائل گلی تبریز احداث گردیده ، شامل سالن توقفگاه(جهت توقف حدود ۳/۱ واگنهای خط ۱)  و بازدید روزانه( جهت شستشوی واگنها ) و تعمیرات نیمه سنگین واگنها […]

خط یک قطار شهری تبریز دارای دو پایانه ائل گلی (در ابتدای مسیر ) و لاله (درانتهای مسیر) میباشد.

پایانه ائل گلی :

این پایانه که در منطقه ائل گلی تبریز احداث گردیده ، شامل سالن توقفگاه(جهت توقف حدود ۳/۱ واگنهای خط ۱)  و بازدید روزانه( جهت شستشوی واگنها ) و تعمیرات نیمه سنگین واگنها بوده و  مشخصات کلی آن به شرح ذیل می باشد :

 • مساحت پایانه ائل گلی ۵/۳۵۰ هکتار ودارای زیربنای کل ۱/۴هکتاربوده که از این مقدار۱۲ هزار مترمربع سالن سرپوشیده و ۲۰۰۰ مترمربع ساختمانهای اداری می باشد.
 • پایانه دارای ۲۰ سوزن و ۲ کراس اور می باشد.
 • کل خطوط ریلی داخل پایانه ۵۰۰۰حدود متر می باشد.
 • سرویس دهی به ۱۵ قطار در این پایانه پیش بینی گردیده است .
 • پوشش تعمیراتی در این پایانه برای ۱۰- ۵ سال می باشد.
 • عملیات اجرایی پایانه ائل گولی به اتمام رسیده است .

پایانه ائل گلی

پایانه لاله :

این پایانه  که در منطقه لاله تبریز در حال احداث است ، در مقایسه با پایانه ائل گلی بزرگتر و مجهزتر  بوده و مشخصات کلی آن به شرح ذیل می باشد :

 • این پایانه شامل ۲۲ ساختمان مختلف بوده که از جمله اهم آنها می توان به : سالن تعمیرات سنگین (جهت تعمیرات سنگین ، دوره ای و اساسی واگنها) ، سالن توقفگاه و بازدید روزانه (جهت توقف ۲/۳واگنهای خط ۱بعد از کارکرد روزانه ) ، انبارهای ۱ و ۲ ، ساختمان ۶ طبقه سیگنالینگ ، ساختمان اداری ، هلی باند و ساختمانهای تاسیساتی RS , LPS و …
 • مساحت پایانه لاله ۱۲/۶۵۰ هکتار ودارای زیربنای کل۳۸۵۰۰متر مربع بوده که از این مقدار ۳۵ هزار مترمربع سالن سرپوشیده و ۳۵۰۰ مترمربع ساختمانهای اداری می باشد.
 • پایانه دارای ۲۵ سوزن و ۲ کراس اور می باشد.
 • این پایانه بر اساس طرح اولیه ، حدودا دارای ۹ کیلومتر ریل گذاری است.
 • سرویس دهی به ۳۵ قطار در این پایانه پیش بینی شده است.
 • پوشش تعمیرات ۴۰-۳۰ سال می باشد.