معرفی دستگاه حفاری تونل TBM
معرفی دستگاه حفاری تونل TBM
دستگاه حفاری تونل (Tunnel Boring Machine) یا (TBM) دستگاهی است که برای حفاری تونل‌ها در زمین های نرم و زمین های سخت از آن استفاده می‌گردد.

معرفی دستگاه حفاری تونل (TBM)معرفی دستگاه حفاری تونل TBM

حفاری در سنگ با TBM

دستگاه حفاری تونل (Tunnel Boring Machine) یا (TBM) دستگاهی است که برای حفاری تونل‌ها در زمین های نرم و زمین های سخت از آن استفاده می‌گردد.

نحوه کار انواع مختلف TBM به این صورت است که در آن یک صفحه حفاری(cutting head) که روی آن ابزار برش (cutting tools) نصب شده است می چرخد و بوسیله یک سیستم رانش هیدرولیکی به طرف سینه کار تونل فشار داده می شود و این عملیات موجب خردشدن و حفاری سنگ می شود.

TBMها را بطور کلی می توان به سه دسته تقسیم کرد که هرکدام شرایط عملیاتی متفاوتی دارند:

  • TBMهای بدون سپر یا باز
  • TBMهای تک سپری
  • TBMهای دو سپری

┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄

حجم فایل:
۲ MB
نوع فایل:
PDF
ناشر:
از:گروه مهندسی عمران نوین
حفاری در سنگ با TBM رمز فایل: rah-ahan.ir