معرفی اداره کل راه آهن تهران
معرفی اداره کل راه آهن تهران
ویدیوی معرفی اداره کل راه آهن تهران که توسط روابط عمومی این اداره کل تهیه شده و به معرفی معرفی موقعیت اداره کل راه آهن تهران ، معرفی ایستگاه ها ، معرفی ظرفیت های جابجایی مسافر، معرفی و آشنایی با قطارهای حومه ای و... میپردازد را از پورتال حمل و نقل ریلی تماشا کنید.

🎥 ویدیوی معرفی اداره کل راه آهن تهران را از پورتال حمل و نقل ریلی تماشا کنید:

  • ✅ معرفی موقعیت اداره کل راه آهن تهران
  • معرفی ایستگاه ها
  • ✅ معرفی ظرفیت های جابجایی مسافر
  • ✅ معرفی و آشنایی با قطارهای حومه ای
  • ✅ معرفی مسیر قطارهای مسافری
  • ✅ معرفی ظرفیت های حمل و بارگیری محمولات ریلی

اداره کل راه آهن تهران از طریق چهار مسیر ریلی با استان هاي سمنان ، البرز ، قزوين ، قم و مرکزی در ارتباط است و پهنه جغرافیایي حوزه استحفاظي راه آهن تهران تا خارج از مرزهاي استان تهران ادامه مي يابد.

اداره کل راه اهن تهران دارای ۲۵ ایستگاه و محل تقاطع ۲ کريدور اصلي و بين المللي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي کشور مي باشد.

منبع: روابط عمومی اداره کل راه آهن تهران


ایستگاه راه آهن تهران

معرفی ایستگاه های قطار
جهت مشاهده بخش موضوعی “معرفی ایستگاه های قطار” روی تصویر کلیک کنید