مستند مقایسه پنج قطار برتر جهان
مستند مقایسه پنج قطار برتر جهان
قطار دستاورد شگفت آور مهندسی ست که در شکلها و اندازه های گوناگون ساخته میشوند آنها برای مقابله با چالش های گوناگون ساخته شده اند ولی چه چیزی باعث بهترین آنها میشود؟ کدام قطار تند تر از همه حرکت میکند؟ کدامیک قوی ترین است و یا بیشترین مسافر را جابجا میکند؟ برترین قطار جهان کدام است؟ /مستند مقایسه پنج قطار برتر جهان
مستند مقایسه پنج قطار برتر جهان
قطار دستاورد شگفت آور مهندسی ست که در شکلها و اندازه های گوناگون ساخته میشوند آنها برای مقابله با چالش های گوناگون ساخته شده اند ولی چه چیزی باعث بهترین آنها میشود؟ کدام قطار تند تر از همه حرکت میکند؟ کدامیک قویترین است و یا بیشترین مسافر را جابجا میکند؟ برترین قطار جهان کدام است؟

در این مستند ۵ قطار برای مقایسه انتخاب شده اند که عبارتند از:

قطار TGV DOPLEX ساخت کشور فرانسه

قطار N700 BULLET ساخت کشور ژاپن

قطار MAGLEV ساخت کشور چین

قطار QINGZANG ساخت کشور چین

قطار QNSL ساخت آمریکای شمالی

در این مستند انتخاب بهترین قطار دنیا بر اساس کارایی کلی قطار و امتیازدهی بر اساس سرعت ، وزن ، گنجایش و برد در نظر گرفته شده است.

 

مشاهده فیلم در آپارات