مرکز تست و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات ریلی راه اندازی می شود
مرکز تست و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات ریلی راه اندازی می شود
مدیرعامل شرکت راه آهن در سی و ششمین رویداد "سه شنبه‌های ریلی با طعم فناوری" از راه اندازی مرکز تست و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات ریلی در اینده نزدیک خبر داد.

مرکز تست و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات ریلی راه اندازی می شود

مرکز تست و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات ریلی راه اندازی می شود
مرکز تست و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات ریلی راه اندازی می شود

مدیرعامل شرکت راه آهن در سی و ششمین رویداد “سه شنبه های ریلی با طعم فناوری” از راه اندازی مرکز تست و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات ریلی در اینده نزدیک خبر داد.

سعید رسولی در سخنانی در این رویداد فناورنه که در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ و در مرکز جهادی پیشرفت ساختمان شهدای راه آهن با حضور معاونین و مدیران ذی ربط برگزار شد، افزود:

ایمنی اولویت اول شرکت راه آهن است و برای تحقق ایمنی می بایست نظارت در کیفیت قطعات و تجهیزات ریلی با ایجاد مرکز تست قوی انجام دهیم.

وی با اشاره به تنوع بالای قطعات مورد استفاده در صنعت ریلی اظهار داشت: راه آهن جمهوری اسلامی ایران عهده دار نظارت بر ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل ریلی در کشور است و برای انجام وظایف خود، سنجش کیفیت قطعات و تجهیزات را ضروری میداند.  

ضرورت راه اندازی مرکز تست قطعات مورد نیاز صنعت ریلی

رسولی با اشاره به اینکه کلیه امکانات، ادوات، تجهیزات، ساختمانها و ناوگانی که در شبکه ریلی وجود دارد، علاوه بر حقوق مالکانه صاحبان آنها اعم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های غیردولتی فعال در این بخش، سرمایه ملی محسوب میشود و حفظ و ارتقای آن به منظور بهره مندی مردم عزیز از این ثروت ملی اهمیت راه اندازی مرکز تست قطعات مورد نیاز صنعت ریلی را ضروری می سازد،  تصریح کرد:

اگر نتوانیم از کیفیت قطعات مورد نیازصنعت ریلی اطمینان حاصل کنیم، چگونه می‌توانیم نسبت خدمت رسانی مطلوب در حمل و نقل ریلی و دستیابی به اهداف راه آهن مطمئن شویم.

وی با اشاره به گفتگوهای انجام شده درچارچوب توسعه دیپلماسی ریلی با متولیان این امر در داخل کشور و راه آهن کشورهای همسایه، خاطر نشان کرد: مرکز تست نه تنها به فعالان در صنعت حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته خدمات می دهد بلکه ارائه خدمت به کشورهای منطقه را نیز مد نظر دارد و مقدمه صدور خدمات فنی و مهندسی است.

سه شنبه های ریلی با طعم فناوری شرکت راه آهن
سه شنبه های ریلی با طعم فناوری شرکت راه آهن

وی تاکید کرد: دستیابی به ایمنی مطلوب باید قبل از وقوع سانحه و با رویکرد پیشگیرانه انجام شود.

رسولی گفت: ایمنی باید از سرچشمه محقق شود. در این راستا اطمینان از کیفیت ساخت قطعات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی و چگونگی تجهیز ناوگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در سال گذشته و زمانی که در مسیر حمایت از تولید داخلی قطعات ریلی گام برداشتیم، برای استفاده از قطعات و تجهیزات تولید داخل و لزوم رعایت استاندارهای مربوطه آن،  ضرورت تست کامل این تجهیزات مطرح شد و در این مسیر به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه استاندارد و آزمایشگاه‌های تخصصی حرکت کردیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن با قدردانی از اقدامات انجام شده در مرکز جهادی پیشرفت به ویژه درارتباط با حمایت از تولید داخل و ایجاد مرکز تست ریلی، گفت: اینک راه آهن در مسیر درست برای استاندار‌سازی قطعات مورد نیاز صنعت ریلی قرار دارد.

رسولی یکی از نتایج این اقدامات انجام شده در مرکز جهادی پیشرفت را قرار گرفتن راه آهن در مسیر درست و جایگاه واقعی خود عنوان کرد و افزود: نقش حاکمیتی راه آهن، وظیفه اصلی این شرکت است و این شرکت با تدوین قوانین، مقررات و اعمال نظارت و حمایت از فعالیت بخش خصوصی درصدد تحقق حداکثری مسئولیت خود است.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت راه آهن