لغو موقت مجوز سیر ریل باس های شرکت رجا به علت کاهش سطح ایمنی و رفاه
لغو موقت مجوز سیر ریل باس های شرکت رجا به علت کاهش سطح ایمنی و رفاه
به منظور رعایت ایمنی سیر و رفاه حال مردم، قطارهای حومه ای شرکت رجا وابسته به سازمان تامین اجتماعی، به علت کاهش سطح استانداردهای ایمنی و رفاهی لازم موقتا و با هدف انجام تعمیرات و نگهداری هرچه سریعتر این قطارها به مدت یک هفته متوقف گردیدند.

لغو موقت مجوز سیر ریل باس های شرکت رجا به علت کاهش سطح ایمنی و رفاه

لغو موقت مجوز سیر ریل باس های شرکت رجا به علت کاهش سطح ایمنی و رفاه
لغو موقت مجوز سیر ریل باس های شرکت رجا به علت کاهش سطح ایمنی و رفاه

به منظور رعایت ایمنی سیر و رفاه حال مردم، قطارهای حومه ای شرکت رجا وابسته به سازمان تامین اجتماعی، به علت کاهش سطح استانداردهای ایمنی و رفاهی لازم موقتا و با هدف انجام تعمیرات و نگهداری هرچه سریعتر این قطارها به مدت یک هفته متوقف گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقص فنی قطارهای حومه ای شرکت رجا وابسته به سازمان تامین اجتماعی، مجوز سیر این قطارها با هدف حفظ ایمنی و برطرف نمودن نارضایتی هموطنان و نیز ایجاد فرصت لازم جهت رفع عیوب فنی قطارهای مذکور موقتا به مدت یک هفته لغو گردید.

لذا با توجه به ضرورت حفظ سلامتی مسافران ریلی، قطارهای حومه‌ای شرکت رجا در استان تهران از ابتدای روز پنجشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲ مجوز سیر نخواهند داشت و به شرکت رجا و مجموعه تامین اجتماعی به مدت یک هفته فرصت داده شد تا هرچه سریعتر نسبت به انجام تعمیرات و کسب استانداردهای ایمنی و رفاهی لازم جهت دریافت مجوز سیر ایمن قطارهای حومه ای اقدام نمایند.

مسافرین گرامی ساکن استان تهران می توانند جهت اطلاع از برنامه جدید حرکت قطارهای حومه‌ای گرمسار، هشتگرد و پرند به لینک زیر مراجعه نمایند: