قیمت بلیت مترو تهران
قیمت بلیت مترو تهران
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه و بلیت وسایل حمل و نقل عمومی در سالجاری ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت که براساس اعلام فرمانداری تهران از اول اردیبهشت این افزایش اعمال خواهد شد.

قیمت بلیت مترو تهران

قیمت بلیت مترو تهران
قیمت بلیت مترو تهران

🚇 اعمال تغییر قیمت بلیت متروی تهران و حومه از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

طبق مصوبه اعمال تغییر نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران رسید، همانند سنوات گذشته از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ این تغییرات برابر مصوبه ابلاغ شده انجام میشود.

📌بخوانید: افزایش متوسط ۲۳ درصدی نرخ بلیت مترو از ابتدای اردیبهشت

گفتنی است میانگین چهار نوع بلیت متروی تهران و حومه ۲۳ درصد افزایش داشته است.

نرخ بلیت مترو تهران در سال ۱۴۰۲

قیمت بلیت متروی تهران 1402
قیمت بلیت متروی تهران ۱۴۰۲

📊میزان تغییرات قیمت بلیت متروی تهران نسبت به سال گذشته📊

نوع بلیتسال ۱۴۰۱سال ۱۴۰۲
بلیت تک سفره داخل شهری۲۵۰۰۲۸۵۰
تک سفره حومه۲۸۵۰۳۷۷۳
تک سفره هشتگرد۷۵۰۰۸۲۰۰
تک سفره فرودگاه امام خمینی(ره)۱۲۵۰۰۱۳۶۵۰
میزان تغییر قیمت بلیت متروی تهران نسبت به سال گذشته – قیمت ها به تومان
کاهش فاصله حرکت قطارها در خط ۷ مترو تهران
متروی تهران