قیمت بلیت مترو اصفهان
قیمت بلیت مترو اصفهان
هزینه استفاده از قطارهای متروی اصفهان که با تصویب شورای شهر در ابتدای هر سال تعیین میشود، از پورتال حمل و نقل ریلی قابل مشاهده است. جهت مشاهده قیمت بلیت متروی اصفهان ادامه این پست را مطالعه نمایید.

قیمت بلیت مترو اصفهان

قیمت بلیت مترو اصفهان
قیمت بلیت مترو اصفهان

مصوبه اعمال تغییر نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان که به تأیید شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده است، قیمت بلیت متروی اصفهان در سال ۱۴۰۲ تعیین شده و تغییرات برابر مصوبه ابلاغ شده انجام می شود.

گفتنی است میانگین دو نوع بلیت متروی اصفهان نزدیک ۴۰ درصد افزایش داشته است.

نرخ بلیت مترو اصفهان در سال ۱۴۰۲

قیمت بلیت متروی اصفهان 1402
قیمت بلیت متروی اصفهان ۱۴۰۲

بهای بلیت متروی شهر اصفهان سال‌جاری در بسته‌های ۲۲ سفره برای هر سفر ۲,۸۰۰ تومان (خرید از نرم‌افزار اصکیف یا دستگاه‌های فروش بلیت در ایستگاه ها) و با استفاده از اصفهان کارت برای هر سفر ۳,۱۰۰ تومان و بلیت تک سفره (QR) مبلغ ۳,۹۰۰ تومان تعیین شده است.

📊میزان تغییرات قیمت بلیت متروی اصفهان نسبت به سال گذشته📊

نوع بلیتسال ۱۴۰۱سال ۱۴۰۲
هزینه بلیت با اصفهان کارت۲۲۰۰۳۱۰۰
هزینه بلیت تک سفره۲۸۰۰۳۹۰۰
میزان تغییر قیمت بلیت متروی اصفهان نسبت به سال گذشته – قیمت ها به تومان
متروی اصفهان
متروی اصفهان