قیمت بلیت مترو اصفهان
قیمت بلیت مترو اصفهان
هزینه استفاده از قطارهای متروی اصفهان که با تصویب شورای شهر در ابتدای هر سال تعیین میشود، از پورتال حمل و نقل ریلی قابل مشاهده است. جهت مشاهده قیمت بلیت متروی اصفهان ادامه این پست را مطالعه نمایید.

قیمت بلیت مترو اصفهان

قیمت بلیت مترو اصفهان
قیمت بلیت مترو اصفهان

مصوبه اعمال تغییر نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان که به تأیید شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده است، قیمت بلیت متروی اصفهان در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است.

گفتنی است بهای بلیت انواع بلیت متروی اصفهان نزدیک ۳۰ درصد افزایش داشته است.

نرخ بلیت مترو اصفهان در سال ۱۴۰۳

قیمت بلیت متروی اصفهان 1403
قیمت بلیت متروی اصفهان ۱۴۰۳

بهای بلیت متروی شهر اصفهان سال‌جاری در بسته‌های ۲۲ سفره برای هر سفر ۳,۶۰۰ تومان (خرید از نرم‌افزار اصکیف یا دستگاه‌های فروش بلیت در ایستگاه ها) و با استفاده از اصفهان کارت برای هر سفر ۴,۰۰۰ تومان و بلیت تک سفره (QR) مبلغ ۵,۰۰۰ تومان تعیین شده است.

📊میزان تغییرات قیمت بلیت متروی اصفهان نسبت به سال گذشته📊

نوع بلیتسال ۱۴۰۲سال ۱۴۰۳
هزینه بلیت با اصفهان کارت۳۱۰۰۴۰۰۰
هزینه بلیت تک سفره۳۹۰۰۵۰۰۰
میزان تغییر قیمت بلیت متروی اصفهان نسبت به سال گذشته – قیمت ها به تومان
متروی اصفهان
متروی اصفهان