قیمت بلیت مترو اصفهان
قیمت بلیت مترو اصفهان
هزینه استفاده از قطارهای متروی اصفهان که با تصویب شورای شهر در ابتدای هر سال تعیین میشود، از پورتال حمل و نقل ریلی قابل مشاهده است. جهت مشاهده قیمت بلیت متروی اصفهان ادامه این پست را مطالعه نمایید.

قیمت بلیت مترو اصفهان

قیمت بلیت مترو اصفهان
قیمت بلیت مترو اصفهان

مصوبه اعمال تغییر نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان که به تأیید شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده است، قیمت بلیت متروی اصفهان در سال ۱۴۰۱ تعیین شده و تغییرات برابر مصوبه ابلاغ شده انجام می شود.

گفتنی است میانگین دو نوع بلیت متروی اصفهان نزدیک ۴۰ درصد افزایش داشته است.

نرخ بلیت مترو اصفهان در سال ۱۴۰۱

قیمت بلیت متروی اصفهان 1401
قیمت بلیت متروی اصفهان ۱۴۰۱

📊میزان تغییرات قیمت بلیت متروی اصفهان نسبت به سال گذشته📊

نوع بلیتسال ۱۴۰۰سال ۱۴۰۱
هزینه بلیت با اصفهان کارت۱۶۰۰۲۲۰۰
هزینه بلیت تک سفره۲۰۰۰۲۸۰۰
میزان تغییر قیمت بلیت متروی اصفهان نسبت به سال گذشته – قیمت ها به تومان
متروی اصفهان
متروی اصفهان