قطار شهری اصفهان در ایستگاه شهید علیخانی توقف ندارد
قطار شهری اصفهان در ایستگاه شهید علیخانی توقف ندارد
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: تا اطلاع ثانوی قطار شهری اصفهان در ایستگاه شهید علیخانی توقف نخواهد داشت.

قطار شهری اصفهان در ایستگاه شهید علیخانی توقف ندارد

قطار شهری اصفهان در ایستگاه شهید علیخانی توقف ندارد
قطار شهری اصفهان در ایستگاه شهید علیخانی توقف ندارد

علیرضا فاتحی اظهارکرد: بهره برداری مترو حدفاصل ایستگاه قدس تا ایستگاه صفه (به جز ایستگاه شهید علیخانی)از مورخ پنجم آذرماه ۹۸ ساعت ۶:۰۸ صبح تا ۲۱:۳۰ شب با سرفاصله زمانی ۱۱ دقیقه است.

وی با بیان اینکه در جریان ناآرامی های هفته گذشته در شهر، تعدادی از ایستگاه های خط یک قطار شهری اصفهان از جمله ایستگاه های شهید علیخانی، شهید مفتح، شهید چمران، شهید باهنر، دکتر شریعتی و تختی آسیب دید، تصریح کرد: بیشترین خسارت به ایستگاه شهید علیخانی و مفتح وارد شد.

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان تصریح کرد: براساس برآوردهای انجام شده در ناآرامی های چند روز گذشته حداقل ۱۰ میلیارد تومان به زیرساخت ها و تأسیسات خط یک متروی اصفهان خسارت وارد شده است.

🚝 ایستگاه علیخانی در مدار خدمات رسانی مترو قرار گرفت

❇️ بهره‌برداری مترو حدفاصل ایستگاه قدس تا ایستگاه صفه از امروز –چهارشنبه ششم آذرماه- به صورت کامل ساعت ۶ و ۸ دقیقه صبح تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه شب با سرفاصله زمانی ۱۱ دقیقه است.