قطار تهران-شیراز به سیر خود ادامه داد
قطار تهران-شیراز به سیر خود ادامه داد
در پی وقوع نقص فنی در یکی از قطارهای مسافری در حال سیر در مسیر تهران-شیراز روابط عمومی راه آهن طی دو اطلاعیه آخرین وضعیت این قطار را تشریح کرده است.

قطار تهران-شیراز به سیر خود ادامه داد

قطار تهران-شیراز به سیر خود ادامه داد
قطار تهران-شیراز به سیر خود ادامه داد – تصویر آرشیوی است

در پی وقوع نقص فنی در یکی از قطارهای مسافری در حال سیر در مسیر تهران-شیراز روابط عمومی راه آهن طی دو اطلاعیه آخرین وضعیت این قطار را تشریح کرده است.

در اطلاعیه شماره یک راه آهن آمده است:

معاون مسافری راه آهن گفت: قطار مسافری تهران- شیراز که صبح امروز به دلیل نقص فنی متوقف شده بود تا دقایقی دیگر به سیر خود ادامه خواهد داد.

میر حسن موسوی معاون مسافری راه آهن افزود: لکوموتیو دیگری برای امداد به منطقه اعزام شده و با تلاش مامورین فنی راه آهن و پس از جایگزین شدن با لکوموتیو قبلی، این قطار به سیر خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: مسافران این قطار تا رفع نقص فنی در ایستگاه راه آهن آباده مستقر شده و از مسافران این قطار پذیرایی به عمل آمده است.

اطلاعیه شرکت راه آهن در مورد قطار تهران-شیراز

در اطلاعیه دوم شرکت راه آهن آمده است:

معاون مسافری راه آهن اعلام کرد: قطار مسافری تهران- شیراز که صبح امروز به دلیل نقص فنی متوقف شده بود، با تلاش مامورین فنی راه آهن و با رفع نقص فنی به سیر خود ادامه داد.

موسوی افزود: با اعزام لکوموتیو دیگری به منطقه و جایگزین شدن با لکوموتیو قبلی، این قطار به سیر خود ادامه داد.

قطار تهران-شیراز به دلیل نقص فنی در برف ماند.


مدیر کل راه آهن استان فارس در این زمینه توضیح داد: قطار مسافربری مسیر تهران به سمت شیراز حوالی ساعت ۷ صبح امروز سه شنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۱ به دلیل بارش شدید برف بر روی ریل متوقف شد.

لوکوموتیو دیگری برای امداد به منطقه اعزام شده تا به جای لوکوموتیو خراب مسافران را به ایستگاه آباده و از آنجا به شیراز منتقل کند.

این قطار حدود ۳۰۰ مسافر داشته که به سمت شیراز در حرکت بوده است.