فعالیت مجدد قطار حومه ای تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
فعالیت مجدد قطار حومه ای تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قطارهای مسافری ریل باس تبریز - شهرک صنعتی شهید سلیمی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از روز سه شنبه 9/آذر/1400 جهت ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید دانشگاه و کارکنان و صنعتگران شهرک صنعتی شهید سلیمی مجددا راه اندازی می گردد.

فعالیت مجدد قطار حومه ای تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فعالیت مجدد قطار حومه ای تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
فعالیت مجدد قطار حومه ای تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

قطارهای مسافری ریل باس تبریز – شهرک صنعتی شهید سلیمی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از روز سه شنبه ۹/آذر/۱۴۰۰ جهت ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید دانشگاه و کارکنان و صنعتگران شهرک صنعتی شهید سلیمی مجددا راه اندازی می گردد.

این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه در دو سرویس و در روز پنجشنبه در یک سرویس رفت و برگشت ارائه خدمت می کند.

⏰ برنامه حرکت قطار تبریز – شهرک شهید سلیمی – دانشگاه شهید مدنی

🔹 حرکت سرویس اول این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۲۵ صبح از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و برگشت آن در ساعت ۱۴:۲۰ دقیقه از ایستگاه راه آهن شهید مدنی خواهد بود .

🔸 سرویس دوم این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعت ۱۵:۱۵ از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و در ساعت ۱۶:۳۵ از ایستگاه شهید مدنی مراجعت می کند

برنامه حرکت قطار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از شنبه تا چهارشنبه
برنامه حرکت قطار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از شنبه تا چهارشنبه

📌 این قطار در روزهای پنجشنبه هر هفته نیز در یک سرویس، در ساعت ۷:۲۵ دقیقه صبح از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و در ساعت ۱۶:۳۵ از ایستگاه راه آهن شهید مدنی مراجعت می نماید.

  • منبع خبر : پورتال حمل و نقل ریلی