فروش ۴۳۳ هزار صندلی قطارهای نوروز ۹۹
فروش ۴۳۳ هزار صندلی قطارهای نوروز ۹۹
از ۱۴ بهمن ماه پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروز 99 آغاز شد و روز ۱۵ بهمن ماه نیز پیش فروش حضوری بلیت ها از طریق آژانس ها و مراکز فروش در سراسر کشور آغاز شد.

فروش ۴۳۳ هزار صندلی قطارهای نوروز ۹۹

فروش ۴۳۳ هزار صندلی قطارهای نوروز 99
فروش ۴۳۳ هزار صندلی قطارهای نوروز ۹۹

میرحسن موسوی درباره آخرین وضعیت پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی، ‌اظهار داشت: از ۱۴ بهمن ماه پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی آغاز شد و روز ۱۵ بهمن ماه نیز پیش فروش حضوری بلیت ها از طریق آژانس ها و مراکز فروش در سراسر کشور آغاز شد.

معاون مسافری راه آهن بیان کرد: ۴۰ درصد بلیت قطارهای نوروزی پیش فروش شده است و در برخی ایام برای برخی مسیرهای پرتردد، ظرفیت کامل فروش رفته است و در برخی مسیرها، در حال حاضر بلیت موجود است.

‌وی ادامه داد: با توجه به پیش فروش بلیت قطارهای نوروز ۹۹ در مورخه ۱۴و ۱۵ بهمن سال جاری، در مقایسه پنج روز آغازین پیش فروش بلیت های نوروز ۹۹ با پنج روز اول فروش بلیت های نوروز ۹۸ ‌میتوان گفت: فروش کل در پنج روز آغازین نوروز ۹۹ برابر با ۴۳۲‌ هزار و ۹۹۹ نفرصندلی است در حالیکه ‌فروش کل در پنج روز آغازین نوروز ۹۸ برابر با ۳۸۸‌ هزار و ۷۵۱ نفرصندلی بود.

معاون مسافری راه آهن ادامه داد: همچنین فروش در مراکز فروش برای بلیت های نوروز ۹۹ برابر با ۲۴۶ هزار و ۱۵۹ نفرصندلی بود که ۵۳ درصد پیش فروش را شامل میشود در حالیکه فروش بلیت های نوروز ۹۸ در ‌مراکز فروش ۹۸ برابر با ۲۶۵ هزار و ۸۷۵ نفر-صندلی بود که ‌۶۹ درصد پیش فروش را شامل می شد.

‌موسوی بیان کرد: ‌فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروز ۹۹ برابر با ۱۸۶ هزار و ۸۳۶ نفر صندلی است که ۴۳ درصد پیش فروش را شامل میشود‌ در حالی که فروش اینترنتی نوروز ۹۸ برابر با ۱۲۲هزار و ۸۷۶ نفرصندلی بود که ۳۱ درصد پیش فروش ها را شامل می شد.

تکمیل ظرفیت ۸ مسیر در روزهای پرتقاضای عید

وی همچنین درباره مسیرهای تکمیل ظرفیت شده برای برخی از روزهای خاص ایام پیک نوروز، گفت: در ‌مسیرهای اصفهان – مشهد، بندر‌عباس – تهران، تبریز -مشهد، تهران -بندرعباس، تهران – شیراز، شیراز – تهران، مشهد – اصفهان و مشهد – تبریز ظرفیت ها برای ایام پرتقاضای نوروز تکمیل شده است.

اخبار فروش بلیت قطار
اخبار فروش بلیت قطار