فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز
سازمان قطارشهری تبریز در نظر دارد انجام مطالعات مرحله اول تونل، مسیر، پایانه و توقف‌گاه مسیر اصلاحی خط سه قطارشهری تبریز را به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز

سازمان قطارشهری تبریز در نظر دارد انجام مطالعات مرحله اول تونل، مسیر، پایانه و توقف گاه مسیر اصلاحی خط سه قطارشهری تبریز را به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

انجام مطالعات مرحله اول تونل، مسیر، پایانه و توقف گاه مسیر اصلاحی خط سه قطارشهری تبریز

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز
محل و زمان فروش اسناد ارزیابی کیفی:

اسناد از تاریخ ۹۸/۰۱/۲۶ لغایت ۹۸/۰۲/۰۳ “در ساعات اداری” بفروش می رسد واجدین شرایط اعلام شده در تصویر بالا پس از واریز مبلغ فوق الذکر در بند ۵ به محل سازمان قطار شهری تبریز و حومه – دفتر قرارداد ها مراجعه نمایند.

محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی:

تا ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۵ – محل سازمان قطار شهری تبریز و حومه به ادرس: تبریز – بلوار ۲۹ بهمن – روبروی درب دوم دانشگاه تبریز، جنب حوزه علمیه، سازمان قطار شهری تبریز و حومه

سایت سازمان قطار شهری تبریز و حومه


تلفن : ۸-۳۳۲۹۰۰۰۱-۰۴۱
تلفن گویای سازمان قطارشهری تبریز: ۳۳۲۹۰۰۷۷-۰۴۱
فاکس دبیرخانه سازمان قطارشهری تبریز: ۳۳۲۹۰۰۶۶-۰۴۱