طرح فاصله گذاری اجتماعی در سفر با قطار حذف شد
طرح فاصله گذاری اجتماعی در سفر با قطار حذف شد
طبق اعلام راه آهن و اطلاعیه شرکت های مسافری ریلی، طرح فاصله گذاری اجتماعی در سفر با قطارهای مسافری از خرداد ماه 1401 حذف گردید.

طرح فاصله گذاری اجتماعی در سفر با قطار حذف شد

طرح فاصله گذاری اجتماعی در سفر با قطار حذف شد
طرح فاصله گذاری اجتماعی در سفر با قطار حذف شد

از زمان اوج گیری ویروس کرونا شرکت های مسافری ریلی ملزم به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و کاهش ظرفیت ارائه خدمات خود بودند. حال با توجه به شرایط پایدار فعلی، طرح فاصله گذاری اجتماعی در سفر با قطارهای مسافری از خرداد ماه ۱۴۰۱ حذف خواهد شد.

طبق اعلام راه آهن و اطلاعیه شرکت های مسافری ریلی، طرح فاصله گذاری اجتماعی در سفر با قطارهای مسافری از اول خرداد ماه حذف گردید.

با عنایت به بهبود چشمگیر شیوع کرونا در کشور و بر اساس دستور شرکت راه آهن ج.ا، طرح فاصله گذاری در قطارها از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۱ لغو خواهد شد و ظرفیت کامل کوپه ها به فروش خواهد رسید.

گفتنی است از زمان اوج گیری ویروس کرونا شرکت های مسافری ریلی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی ۵۰ درصد یا همان نصف ظرفیت کوپه ها اقدام به پیش فروش بلیت قطار میکردند(برای مثال ۲ نفر برای کوپه ۴ نفره).

از اول آذرماه ماه “لینک خبر” سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال نیز این ظرفیت فروش به ۸۰ درصد(تا ۳ نفر برای کوپه ۴ نفره) افزایش یافته بود.