سه رام قطار به ناوگان خط دو قطار شهری مشهد اضافه شد
سه رام قطار به ناوگان خط دو قطار شهری مشهد اضافه شد
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد از تحویل 3 رام قطار در خط دو به شرکت بهره برداری قطار شهری جهت سیر مسافری خبر داد.

سه رام قطار به ناوگان خط دو قطار شهری مشهد اضافه شد

سه رام قطار به ناوگان خط دو قطار شهری مشهد اضافه شد
سه رام قطار به ناوگان خط دو قطار شهری مشهد اضافه شد

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد از تحویل ۳ رام قطار در خط دو به شرکت بهره برداری قطار شهری جهت سیر مسافری خبر داد.

کیامرز در این رابطه گفت: ارزش این سه رام قطار حدود ۱۵ میلیون یورو بوده که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ از کارخانه واگن سازی تهران وارد سایت پروژه خط دو قطار شهری مشهد گردید.

پس از پیگیری های متعدد توسط شرکت قطار شهری مشهد و با توجه به نیاز شرکت بهره برداری برای در اختیارداشتن تعداد ناوگان بیشتر برای سهولت امر جابه جایی مسافرین در دی ماه سال ۱۴۰۱ کارشناسان شرکت هالیسیس چین وارد سایت پروژه خط دو قطار شهری مشهد شدند و مراحل راه اندازی سیستم سیگنالینگ و تست های مربوط به بهره برداری از قطارهای مذکور انجام و آماده بهره برداری گردید.

افزایش تعداد قطارهای در حال بهره برداری قطار شهری مشهد به ۱۷ رام

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد اضافه کرد: با افزودن این سه رام قطار به ناوگان خط دو قطار شهری مشهد در مجموع تعداد ۱۷ رام قطار برای بهره برداری در اختیار شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد می باشد.

گفتنی است هر قطار شامل ۵ واگن ۲۰ متری بوده که در مجموع طول هر قطار ۱۰۰ متر و تعداد ۱۵ واگن در این مرحله وارد فاز مسافرگیری شده است.