سهم ۵‌درصدی جابجایی مردم با قطارهای حومه ای
سهم ۵‌درصدی جابجایی مردم با قطارهای حومه ای
درمجموع سهم روزانه سفر با قطارهای حومه‌ای در کشور بین شش تا هشت میلیون نفر است که سهم 35درصدی از سفر با قطارهای حومه‌ای- با 10هزار نفر مسافر و حدود ۲.۴ میلیون نفر-سفر- مختص تهران است.

سهم ریل از حمل‌ونقل حومه‌ای کشور با حدود ۱۷ هزار نفر مسافر ، به نسبت پنج درصد می باشد.

درمجموع سهم روزانه سفر با قطارهای حومه‌ای در کشور بین شش تا هشت میلیون نفر است که سهم ۳۵درصدی از سفر با قطارهای حومه‌ای- با ۱۰هزار نفر مسافر و حدود ۲.۴ میلیون نفر-سفر- مختص تهران است.

در مسیر تهران-قزوین نیز با ایجاد یک‌میلیون و ۹۶۲ هزار نفر صندلی در قطارهای حومه‌ای، روزانه ۱۶سیر انجام می‌شود که سالانه ۹میلیون و ۵۹۳ هزار نفر مسافر از این طریق جابه‌جا می‌شوند.

تعداد سیر قطارهای حومه‌ای تهران-اسلام‌شهر-پرند نیز از روزانه هشت سیر، امسال به ۲۲سیر در روز افزایش پیدا کرده است. این مسیر حدود یک‌میلیون و ۱۲۹هزار نفر مسافر را جابه‌جا می‌کند.

همچنین تعداد سیر قطارهای حومه‌ای قم-جمکران از روزانه یک سیر، امسال به ۱۰ سیر روزانه افزایش یافته است که ۵۹۵ هزار مسافر را جابه‌جا می‌کند. بنابراین در مجموع یک‌میلیون و ۱۹۱هزار و ۳۶۰ نفر-صندلی برای این مسیر، صندلی ایجاد شده است.

با ایجاد دو میلیون و ۴۵۲هزار نفر صندلی و انجام روزانه ۲۰‌سیر، حدود یک‌میلیون نفر مسافر حومه‌ای در مسیر تهران-قرچک-پیشوا-گرمسار جابه‌جا می‌شوند.

در مسیر تهران-فیروزکوه نیز، روزانه دو سیر قطار حومه‌ای وجود دارد که با  ۳۵۰هزار نفر صندلی ایجادی روزانه  ۲۲۷هزار نفر مسافر جابه‌جا می‌‌شوند.

لازم به توضیح است که قیمت متوسط سفرهای حومه‌ای که از مسافر دریافت می‌شود دوهزار و ۸۶۰ تومان است و روزانه در دو هزار کیلومتر مسیر حومه‌ای ریلی کشور، به‌طور متوسط ۶۰زوج قطار در ۱۲۰مسیر ریلی در اطراف تهران و دیگر کلان‌شهرها مردم را جابه‌جا می‌کنند.

در حال حاضر در ۱۰ استان تهران، البرز، قزوین، قم، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، لرستان، مازندران و گلستان قطارهای حومه‌ای فعال هستند که با تاسیس شرکت قطارهای حومه‌ای تا پایان امسال، امید به توسعه بیشتر مسیرهای ریلی حومه‌ای در اطراف تهران، اصفهان، تبریز، قزوین، ساری و قائمشهر و همچنین افزایش تعداد مسافر در مسیرهای کم‌مسافرتر وجود خواهد داشت.