یازدهمین کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری های راه آهن ها
یازدهمین کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری های راه آهن ها
یازدهمین کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری های راه آهن ها (osjd) دهم مهرماه ۹۷ با حضور مدیران، کارشناسان راه‌ های آهن کشورهای عضو و سازمان های بین المللی و مدیران شرکت های بین المللی حمل و نقلی در تهران برگزار شد.

یازدهمین کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری های راه آهن ها (osjd) دهم مهرماه ۹۷ با حضور مدیران، کارشناسان راه‌ های آهن کشورهای عضو و سازمان های بین المللی و مدیران شرکت های بین المللی حمل و نقلی در تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمد زاده مدیر عامل راه‌آهن در این کنفرانس با تاکید براهمیت شناخت فرصت‌های حمل‌ونقل ریلی، گفت: در این راه باید تکیه بر حمل و نقل ترکیبی را مورد توجه جدی قرار دهیم.

گزارش مشروح یازدهمین کنفرانس بین المللی بار OSJD

گزارش تصویری یازدهمین کنفرانس بین المللی بار OSJD