ساعات کار مترو شیراز
ساعات کار مترو شیراز
این برنامه زمانی به روز ترین برنامه اعلامی از سوی سایت شرکت حمل و نقل ریلی شیراز میباشد که در فروردین 1400 بروزرسانی شده است.

ساعات کار مترو شیراز

ساعات کار مترو شیراز
اطلاعیه – ساعات کار مترو شیراز

جدول زمانبندی حرکت قطارهای شهری کلانشهر شیراز

این برنامه زمانی به روز ترین برنامه اعلامی از سوی سایت شرکت حمل و نقل ریلی شیراز میباشد که در فروردین ۱۴۰۰ بروزرسانی شده است.

اطلاعیه ی صادر شده در ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

اخبار مترو شیراز را از پورتال حمل و نقل ریلی دنبال کنید

  • منبع خبر : سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز