ساعات کار مترو شیراز
ساعات کار مترو شیراز
این برنامه زمانی به روز ترین برنامه اعلامی از سوی سایت شرکت حمل و نقل ریلی شیراز میباشد که در خردادماه 1401 بروزرسانی شده است.

ساعات کار مترو شیراز

ساعات کار مترو شیراز
ساعات کار مترو شیراز

جدول زمانبندی حرکت قطارهای شهری کلانشهر شیراز

این برنامه زمانی به روز ترین برنامه اعلامی از سوی سایت شرکت حمل و نقل ریلی شیراز میباشد که در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ بروزرسانی شده است.

جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو شیراز

اخبار مترو شیراز را از پورتال حمل و نقل ریلی دنبال کنید

  • منبع خبر : سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز