ساعات کار مترو شیراز
ساعات کار مترو شیراز
این برنامه زمانی به روز ترین برنامه اعلامی از سوی سایت شرکت حمل و نقل ریلی شیراز میباشد که در مهرماه 1400 بروزرسانی شده است.

ساعات کار مترو شیراز

ساعات کار مترو شیراز
ساعات کار مترو شیراز

جدول زمانبندی حرکت قطارهای شهری کلانشهر شیراز

این برنامه زمانی به روز ترین برنامه اعلامی از سوی سایت شرکت حمل و نقل ریلی شیراز میباشد که در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ بروزرسانی شده است.

اخبار مترو شیراز را از پورتال حمل و نقل ریلی دنبال کنید

  • منبع خبر : سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز