ساعات کار مترو اصفهان در روز طبیعت
ساعات کار مترو اصفهان در روز طبیعت
از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ، ساعات کار مترو اصفهان در روز 13 فروردین «روز طبیعت» اعلام شد.

ساعات کار مترو اصفهان در روز طبیعت

استفاده از حمل و نقل عمومی در روز طبیعت
|روز طبیعتِ متفاوت را با مترو تجربه کنید|

بنابر اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ، ساعات کار مترو اصفهان در روز ۱۳ فروردین «روز طبیعت» از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ شب تعیین شده است.

ساعات کار مترو اصفهان در روز طبیعت
ساعات کار مترو اصفهان در روز طبیعت

دسترسی آسان به نقاط تفریحی و تاریخی اصفهان با استفاده از مترو در روز طبیعت

روز طبیعت
روز طبیعت