زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران
انتخاب واحد مقطع کارشناسی نیمسال اول ۹۷-۹۸ از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/06/17 شروع و تا ساعت 23:59 روز چهارشنبه مورخ 97/06/21 ادامه خواهد داشت. برنامه ریزی انتخاب واحد بر اساس سال ورود در تصویر زیر آمده است:

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران

انتخاب واحد مقطع کارشناسی نیمسال اول ۹۷-۹۸ از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۷ شروع و تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ ادامه خواهد داشت. برنامه ریزی انتخاب واحد بر اساس سال ورود در تصویر زیر آمده است:

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 97-98 دانشگاه علم و صنعت ایران

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران

ثبت نام کلیه ورودی های مقاطع تحصیلات تکمیلی از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۷ آغاز و تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ ادامه خواهد داشت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سیستم جامع دانشگاهی گلستان مراجعه نمایید.