زمانبندی حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم بمناسبت عید غدیر
زمانبندی حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم بمناسبت عید غدیر
با عنایت به فرارسیدن عید سعید غدیر خم؛ قطار حومه ای فوق العاده در مسیر تهران - قم آماده خدمت رسانی به مسافرین محترم می باشد.

زمانبندی حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم بمناسبت عید غدیر

زمانبندی حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم بمناسبت عید غدیر
زمانبندی حرکت قطارهای حومه ای تهران-قم بمناسبت عید غدیر

با عنایت به فرارسیدن عید سعید غدیر خم؛ قطار حومه ای فوق العاده در مسیر تهران-قم آماده خدمت رسانی به مسافرین محترم می باشد.

این اطلاعیه ها علاوه بر برنامه عادی حرکت قطارهای حومه ای مسیر تهران-قم-جمکران می باشد.
آخرین اطلاعیه های مربوط به مسیر تهران-قم-جمکران:

سامانه اطلاع رسانی صدای مسافر راه آهن (۵۱۴۹ – ۰۲۱)