رشد ۸ درصدی حمل و نقل ریلی نسبت به آبان ماه سال گذشته
رشد ۸ درصدی حمل و نقل ریلی نسبت به آبان ماه سال گذشته
رئیس جمهور اعلام کرد: بخش حمل و نقل در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا با همه توان خود در صحنه اقتصادی حضور داشت و برای کشور تلاش کردند و نگذاشتند باری در سامانه‌ها، بنادر و حتی روی کشتی‌ها باقی بماند.

رشد ۸ درصدی حمل و نقل ریلی نسبت به آبان ماه سال گذشته

رشد 8 درصدی حمل و نقل ریلی نسبت به آبان ماه سال گذشته
رشد ۸ درصدی حمل و نقل ریلی نسبت به آبان ماه سال گذشته

رییس جمهور در جلسه هیات دولت با یادآوری ۲۶ آذر ماه بعنوان روز حمل و نقل و اهمیت‌ آن، تصریح کرد: امسال در شرایط کرونا که وضعیت بسیار سختی بود، تمام بخش های حمل و نقل با هم در صحنه اقتصادی حاضر شدند و برای کشور تلاش کردند.

روحانی ادامه داد: اگر حمل و نقل ریلی را در ۸ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته مقایسه کنیم، حمل و نقل کامیون ۷ درصد و حمل و نقل ریل ۸ درصد افزایش داشته است، این نشان می دهد که حتی در شرایط کرونا راه آهن و کامیون داران و همه کسانی که در حمل و نقل نقش دارند کار بسیار ارزشمندی انجام دادند و ما در برابر عزیزانی که در سرما و در گرما، هزاران کیلومتر شب و روز مسیرها را طی می کنند، برای اینکه کالا را به دست مردم برسانند، تواضع می کنیم.

روحانی با بیان اینکه دولت در طول ۷ سال و چند ماه، کار بزرگی در بخش حمل و نقل انجام داده است، خاطرنشان کرد: مردم شاهد هستند و میدانند ما در بخش ریل، یک هزار و ۸۲۹ کیلومتر به ریل کشور اضافه کردیم.
رئیس جمهور: حمل و نقل ریلی تا پایان آبان ماه هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است

رییس جمهور گفت: وزیر راه و شهرسازی به ما قول داده که تا پایان دولت ریل ما به ۱۴ هزار کیلومتر برسد و این بسیار ارزشمند است که خطوط ریلی در طول این مدتی که در دوره تحریم و جنگ اقتصادی هم بودیم، ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

رییس جمهور گفت: وزیر راه و شهرسازی به ما قول داده که تا پایان دولت ریل ما به ۱۴ هزار کیلومتر برسد و این بسیار ارزشمند است که خطوط ریلی در طول این مدتی که در دوره تحریم و جنگ اقتصادی هم بودیم، ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی با اشاره با آمار سازمان برنامه و بودجه در فعالیت‌های عمرانی، یادآور شد: امسال علی رغم کرونا، تحریم و جنگ اقتصادی، اگر نیمه آذر امسال را با نیمه آذر سال گذشته مقایسه کنیم، سال گذشته در این مدت ۳۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کشور پرداخت کرده بودیم و امسال؛ ۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد یعنی ۶۲ درصد بیش از سال‌گذشته در بودجه‌های عمرانی پرداخت شده است.

رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز شرایط در ریل، فرودگاه و بنادر متفاوت از دیروز است، یادآور شد: قدرت ما با گذشته قابل مقایسه نیست.
  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت راه آهن