رشد ۱۵ درصدی حمل بار ریلی طی ۵ سال
رشد ۱۵ درصدی حمل بار ریلی طی ۵ سال
رشد ۱۵ درصدی حمل بار ریلی با افزایش بهره‌وری طی ۵ سال/از سال 92 تا 96 حمل و نقل ریلی 15 درصد رشد داشته که نشان دهنده افزایش میزان بهره وری در این شق حمل و نقل است.البته باید در نظر داشت که متوسظ کرایه حمل ریلی نسبت به جاده ای پایین تر است. از طرفی هزینه های ترکیبی باعث میشود حمل ریلی نسبت به جاده ای از مزیت اقتصادی برخوردار نشود.

رشد ۱۵ درصدی حمل بار ریلی با اصلاح قیمت‌ها، ضرورت انتقال بهره‌وری از بندر به ریل، عملکرد صفر درصدی حمل بار در برخی خطوط ریلی، حمل و نقل گران، غیرایمن و کُند، تردد ناوگان جاده‌ای ۷۰ ساله در جاده‌ها و… از جمله مواردی بود که در میزگرد راه‌آهن مطرح شد.

از سال ۹۲ تا ۹۶ حمل و نقل ریلی ۱۵ درصد رشد داشته که نشان دهنده افزایش میزان بهره وری در این شق حمل و نقل است.

البته باید در نظر داشت که متوسظ کرایه حمل ریلی نسبت به جاده ای پایین تر است. از طرفی هزینه های ترکیبی باعث میشود حمل ریلی نسبت به جاده ای از مزیت اقتصادی برخوردار نشود.

رشد ۱۵ درصدی حمل بار ریلی طی ۵ سال

رشد ۱۵ درصدی حمل بار ریلی طی ۵ سال