رشد اقتصادی کشور از مسیر توسعه ریلی
رشد اقتصادی کشور از مسیر توسعه ریلی
برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی با هدف جذب سرمایه گذار خارجی برای بهبود زیرساخت های حوزه حمل و نقل ریلی مفید و تاثیرگذار است.

رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی گفت: برگزاری این همایش با هدف جذب سرمایه گذار خارجی برای بهبود زیرساخت های حوزه حمل و نقل ریلی مفید و تاثیرگذار است.

رضا کامی با بیان اینکه برای برگزاری چنین همایش هایی باید برنامه ریزی های دقیق داشت ادامه داد: امروز یکی از نیازهای جدی صنعت حمل و نقل ریلی بهبود سرعت حمل کالا است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این نیاز با توسعه ناوگان میسر می شود ادامه داد: بخشی از این نیاز نیز با بهبود ساختارها میسر می شود و مدیران باید به صورت جدی آن را دنبال کنند.

کامی تاکید کرد: در همایش آذرماه باید به صورت منسجم مسائل صنعت حمل و نقل ریلی را بررسی و واکاوی کرد.

رشد اقتصادی کشور از مسیر توسعه ریلی

رییس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه این سال ها حضور بخش خصوصی تا حدودی کمک کننده بوده است ادامه داد: برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید تلاش کرد و برنامه ریزی مدت دار داشت.

کامی با بیان اینکه امروزه بخش حمل و نقل در اقتصاد نقش بسیار تاثیرگذاری دارد گفت: اگر نتوانیم این بخش از صنعت را ارتقا دهیم توسعه در بخش های دیگر اقتصادی نیز به چشم نمی آید.

رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی می تواند باشد.

گفتنی است نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ۱۱ آذرماه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

» جهت مشاهده اخبار مرتبط با این همایش رو تصویر زیر کلیک کنید:

همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی

صفحه ویژه ی همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی