راه اندازی مجدد قطار مسافری صربستان-مجارستان پس از ۸ سال توقف
راه اندازی مجدد قطار مسافری صربستان-مجارستان پس از ۸ سال توقف
قطار مسافری میان دو کشور مجارستان و صربستان پس از هشت سال توقف بار دیگر راه اندازی شد.

راه اندازی مجدد قطار مسافری صربستان-مجارستان پس از ۸ سال توقف

راه اندازی مجدد قطار مسافری صربستان-مجارستان پس از 8 سال توقف
راه اندازی مجدد قطار مسافری صربستان-مجارستان پس از ۸ سال توقف

قطار مسافری میان دو کشور مجارستان و صربستان پس از هشت سال توقف، در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ با حضور وزیر حمل و نقل مجارستان بار دیگر راه اندازی شد.

این قطار قرار است از شهر Szeged در جنوب مجارستان حرکت کرده و به سمت Szabadka در صربستان سیر نماید.

به گفته راه آهن مجارستان، در حال حاضر پنج رام قطار برای سیر در این مسیر تخصیص داده شده و با استفاده از این مسیر، اتصال ریلی دو کشور پس از سالها بار دیگر برقرار خواهد شد. زمان این سفر حدود یک و نیم ساعت با کنترل های مرزی خواهد بود.

برای راه اندازی مسیر ریلی مذکور، بیش از ۱۳ کیلومتر از خط ریلی قدیم متصل کننده مجارستان به صربستان در منطقه مرزی Röszke مورد بازسازی قرار گرفته است. بخش باری مراودات ریلی دو کشور نیز سال گذشته راه اندازی شده و اکنون بخش مسافری آن نیز فعال شده است.

«یانوس لازار» وزیر حمل و نقل مجارستان در مراسم افتتاحیه این خط ریلی، آن را نماد اتحاد دو ملت نامیده و تاکید کرد که این خط ریلی نماد اتحاد، تاریخ مشترک و آینده رو به رشد دو کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است، شهروندان مجارستان و صربستان از گذشته برای کار به دو طرف مرزها سفر کرده و به همین دلیل، توسعه حمل و نقل ریلی به ویژه در بخش مسافری از اولویت های دو کشور محسوب می شود.