راه آهن ارومیه شهریور ۹۷ به بهره برداری میرسد
راه آهن ارومیه شهریور ۹۷ به بهره برداری میرسد
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل گفت: خط آهن ارومیه - نقده -مهاباد به طول 182 کیلومتر است که 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا چند روز آینده با حضور رییس جمهور افتتاح خواهد شد.

راه آهن ارومیه شهریور ۹۷ به بهره برداری میرسد

راه آهن ارومیه شهریور 97 به بهره برداری میرسد
راه آهن ارومیه شهریور ۹۷ به بهره برداری میرسد

خیرالله خادمی گفت : راه آهن ارومیه ۹۵‌ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان شهریور افتتاح خواهد شد.

او ادامه گفت: خط آهن ارومیه – نقده -مهاباد به طول ۱۸۲ کیلومتر است که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا چند روز آینده با حضور رییس جمهور افتتاح خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی به گسترش بیشتر شبکه ریلی تا نزدیکی کشورهای همسایه ترکیه و آذربایجان با افتتاح راه‌آهن ارومیه اشاره کرد و گفت: ایستگاه‌های راه‌آهن موجود در طول مسیر نیز تکمیل شده است که هم‌زمان با افتتاح راه‌آهن ارومیه این ایستگاه‌ها هم تکمیل می‌شوند.

خادمی در ادامه گفت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ایستگاه راه آهن نقده به ۹۸‌درصد و پیشرفت فیزیکی راه آهن ارومیه که یکی از بزرگ ترین و زیباترین ایستگاه‌های کشور است به ۹۵‌درصد رسیده است.

او درباره اتصال به افغانستان از طریق شبکه ریلی اظهار داشت: تا پایان سال جاری دسترسی ریلی به افغانستان از طریق مسیر خواف-هرات هم ایجاد خواهد شد و راه‌آهن ایران – افغانستان هم تا چند ماه دیگر به افتتاح می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ادامه داد: سال گذشته دو مرکز استان همدان و کرمانشاه به شبکه ریلی متصل شدند و ۴۴۰ کیلومتر راه‌آهن به شبکه ریلی اضافه شد و در حال حاضر مردم این دو استان می‌توانند از خدمات مسافری حمل‌ونقل ریلی استفاده کنند.

خادمی در ادامه گفت: سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و گیلان هم در سال جاری به شبکه ریلی متصل می‌شوند.

او ادامه داد: با افتتاح این پروژه‌ها ۵۴۰ کیلومتر راه‌آهن جدید به شبکه ریلی کشور اضافه می‌شود.