راهنمای خرید بلیت تک سفره قطار حومه ای تهران – پرند
راهنمای خرید بلیت تک سفره قطار حومه ای تهران – پرند
در این ویدیو میتوانید نحوه خرید بلیت تک سفره قطار حومه ای تهران - پرند به صورت موشن گرافیک مشاهده نمایید.

راهنمای خرید بلیت تک سفره قطار حومه ای تهران – پرند

راهنمای خرید بلیت تک سفره قطار حومه ای تهران - پرند
راهنمای خرید بلیت تک سفره قطار حومه ای تهران – پرند
مقررات صدور و کنترل بلیت مکانیزه مسیر تهران - پرند و بالعکس
مقررات صدور و کنترل بلیت مکانیزه مسیر تهران – پرند و بالعکس

راهنمای خرید بلیت تک سفره

مکانیزه شدن بلیت قطار حومه ای تهران – پرند


برنامه حرکت قطارهای حومه ای را از پورتال حمل و نقل ریلی دریافت کنید:

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن تهران
🚆تهران-پرند / تهران-قم -جمکران / تهران-کرج-هشتگرد-قزوین / تهران-گرمسار-فیروزکوه / تهران-پیشوا-گرمسار

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن آذربایجان
🚆تبریز-تربیت معلم / تبریز-جلفا

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب
🚆اندیمشک-اهواز / اندیمشک-دورود / خرمشهر-اهواز / کارون-سربندر-ماهشهر

✅ برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن شمال
🚆گرگان-پل سفید / گرگان-اینچه برون

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن خراسان
🚆مشهد-سرخس