خطوط ۶ و ۷ مترو تهران تا پایان سال ۹۹ به طور کامل راه اندازی میشوند
خطوط ۶ و ۷ مترو تهران تا پایان سال ۹۹ به طور کامل راه اندازی میشوند
در جلسه روز چهارشنبه (1/آبان/98) هیأت دولت که به ریاست دکتر روحانی برگزار شد، روند توسعه مترو تهران و برنامه های آتی در این زمینه مورد طرح و ارزیابی قرار گرفت.

خطوط ۶ و ۷ مترو تهران تا پایان سال ۹۹ به طور کامل راه اندازی میشوند

خطوط 6 و 7 مترو تهران تا پایان سال 99 به طور کامل راه اندازی میشوند
خطوط ۶ و ۷ مترو تهران تا پایان سال ۹۹ به طور کامل راه اندازی میشوند

در جلسه روز چهارشنبه (۱/آبان/۹۸) هیأت دولت که به ریاست دکتر روحانی برگزار شد، روند توسعه مترو تهران و برنامه های آتی در این زمینه مورد طرح و ارزیابی قرار گرفت.

دکتر پیروز حناچی شهردار تهران در ابتدای این جلسه، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت بهره برداری از شبکه مترو تهران، برنامه توسعه و تکمیل کوتاه مدت و بلند مدت آن و چالش ها و مشکلات موجود ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، شبکه مترو تهران در حال حاضر با ۲۳۴ کیلومتر طول خطوط و ۱۲۳ ایستگاه در حال بهره برداری، روزانه میزبان حدود دو میلیون نفر از شهروندان می باشد که پس از تأمین یک هزار دستگاه واگن و استفاده کامل از کلیه ظرفیت های قانونی موجود، امکان راه اندازی کامل خطوط شش و هفت مترو تهران به طول ۵۹ کیلومتر تا پایان سال ۱۳۹۹ وجود خواهد داشت.

در همین راستا مقرر گردید، با تخصیص حدود ۸۰۰ میلیون یورو از ظرفیت فاینانس ایران و چین، در روند تأمین ۶۳۰ دستگاه واگن برای شبکه مترو تهران تسریع گردد.

هم چنین، با انتشار ۱۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به منظور توسعه خطوط متروی تهران موافقت شد.