جزئیات فعالیت عمرانی خط دو مترو اصفهان
جزئیات فعالیت عمرانی خط دو مترو اصفهان
در حال حاضر عملیات اجرایی چهار پروژه شفت ورودی تی. بی. ام دپوی زینبیه، ایستگاه‌های حرم زینبیه، عاشق اصفهانی و عمان سامانی به طول چهار کیلومتر آغاز شده و پیمانکاران پروژه ها مشغول فعالیت شده‌اند.

جزئیات فعالیت عمرانی خط دو مترو اصفهان از زبان مدیرعامل سازمان قطار شهری

محمدرضا بنکدار هاشمی مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان:

طول مسیر خط دو قطار شهری اصفهان ۱۵ کیلومتر است که از بلوار شهید غفاری واقع در زینبیه آغاز و در ابتدای خیابان کهندژ خاتمه پیدا می‌کند.

در حال حاضر عملیات اجرایی چهار پروژه شفت ورودی تی. بی. ام دپوی زینبیه، ایستگاه‌های حرم زینبیه، عاشق اصفهانی و عمان سامانی به طول چهار کیلومتر آغاز شده و پیمانکاران پروژه ها مشغول فعالیت شده‌اند.

در خط دو قطار شهری اصفهان ۱۶ ایستگاه پیش‌بینی شده است. با تزریق بودجه و فروش اوراق مشارکت، عملیات عمرانی خط دو آغاز شده و طبق برنامه زمان‌بندی قرار است تا سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد.

فاز دوم خط دو قطار شهری اصفهان از خیابان کهندژ تا میدان شهدای خمینی‌شهر هنوز در دستور کار اجرایی سازمان قطار شهری قرار ندارد.

خط یک قطار شهری اصفهان از ایستگاه قدس تا دفاع مقدس به طول ۲۰.۲ کیلومتر و با ۲۰ ایستگاه در حال بهره ‌ برداری است؛ در بخش‌هایی از مسیر خط یک برخی از خرده کاری‌ها در حال انجام است که تا شش ماه آینده با تزریق بودجه به اتمام می‌رسد.