جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
این برنامه زمانی به روزترین برنامه اعلامی از سوی شرکت متروی منطقه اصفهان می باشد که در مردادماه 1401 بروزرسانی شده است.

جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان

جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان

ساعات کار مترو اصفهان

ساعات کار مترو اصفهان در نوروز ۱۴۰۲

ساعات کار متروی اصفهان در نوروز 1402
ساعات کار متروی اصفهان در نوروز ۱۴۰۲

این برنامه زمانی به روزترین برنامه اعلامی از سوی شرکت متروی منطقه اصفهان می باشد که در مردادماه ۱۴۰۱ بروزرسانی شده است.

جدول حرکت قطارهای مترو اصفهان به تفکیک ایستگاه ها در تصویر زیر قابل مشاهده است:

جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
جدول زمانبندی حرکت قطارهای متروی اصفهان

مسافرین محترم خواهشمند است دو دقیقه قبل از زمان های اعلام شده بر روی سکو حاضر باشید.