جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
این برنامه زمانی به روزترین برنامه اعلامی از سوی شرکت متروی منطقه اصفهان می باشد که در آذر ماه 1402 بروزرسانی شده است.

جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان

جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان
جدول زمانبندی حرکت قطارهای مترو اصفهان

ساعات کار مترو اصفهان

ساعات کار مترو اصفهان از ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲

ساعات کار مترو اصفهان از 16 شهریورماه 1402
ساعات کار مترو اصفهان از ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۲

👇 جدول زمانی حرکت قطارهای مترو اصفهان 👇

جهت مشاهده برنامه زمانی حرکت قطارهای متروی اصفهان با کیفیت بهتر، روی تصویر زیر کلیک کنید

ساعات کار مترو اصفهان
ساعات کار مترو اصفهان