جابجایی بیش از ۴۰ هزار زائر امام هشتم(ع) توسط قطارهای حومه ای راه آهن خراسان
جابجایی بیش از ۴۰ هزار زائر امام هشتم(ع) توسط قطارهای حومه ای راه آهن خراسان
در روز شهادت امام رضا(ع) نیز تعداد ۲۸ رام قطار فوق العاده با ظرفیت ۲۰ هزار نفر جهت جابجایی زائرین درون استانی برنامه ریزی و کلیه قطارهای مذکور بدون هیچگونه مشکلی و طبق برنامه تنظیمی قبول و اعزام شدند.

جابجایی بیش از ۴۰ هزار زائر امام هشتم(ع) توسط قطارهای حومه ای راه آهن خراسان

جابجایی بیش از ۴۰ هزار زائر امام هشتم(ع) توسط قطارهای حومه ای راه آهن خراسان
جابجایی بیش از ۴۰ هزار زائر امام هشتم(ع) توسط قطارهای حومه ای راه آهن خراسان

مصطفی نصیری ورگ گفت: در راستای تسهیل تشرف و مراجعت زائرین معزز ثامن الحجج علیه السلام و با هماهنگی های انجام شده ۴۰ هزار و ۶۷ مسافر درون استانی در دهه آخر ماه صفر در اداره کل راه آهن خراسان جا به جا شده اند.

مدیرکل راه آهن خراسان ادامه داد: در بازه زمانی ۹۸/۸/۱ لغایت ۹۸/۸/۱۰ ، ۴۰ هزار و ۶۷ مسافر و زائر امام هشتم(ع) به شهرستان های سرخس، نیشابور ، فیروزه، خوشاب، جوین، جغتای توسط ۸۸ رام قطار تردد نمودند.

نصیری ورگ همچنین تصریح کرد: در روز شهادت امام رضا(ع) نیز تعداد ۲۸ رام قطار فوق العاده با ظرفیت ۲۰ هزار نفر جهت جابجایی زائرین درون استانی برنامه ریزی و کلیه قطارهای مذکور بدون هیچگونه مشکلی و طبق برنامه تنظیمی قبول و اعزام شدند.