ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران
ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران
مدیرعامل راه آهن خبر داد: پرونده میراث صنعتی راه آهن سراسری ایران در لیست میراث جهانی پذیرفته شد.

ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران

ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران
ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران

معاون وزیر راه و مدیرعامل راه آهن خبر داد: پرونده میراث صنعتی راه آهن سراسری ایران در لیست میراث جهانی پذیرفته شد.

سعید رسولی با بیان این خبر افزود: سوم مرداد ۱۴۰۰ در چهل و چهارمین جلسه میراث جهانی یونسکو در کشور چین، پرونده میراث صنعتی راه آهن سراسری ایران در لیست میراث جهانی پذیرفته شد.

به گفته رسولی؛ این اثر طولانی ترین راه آهن ثبت شده در لیست جهانی یونسکو است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این اثر، اولین اثر میراث صنعتی ایران در لیست یونسکو و بیست و پنجمین اثر ثبت شده از ایران در این لیست است.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت راه آهن