توشه همراه مجاز و غیرمجاز در سفر با قطار
توشه همراه مجاز و غیرمجاز در سفر با قطار
جدا از نوع سفرها، هرکس براساس وسیله‌ای که با آن سفر می‌کند از حقوقی برخوردار است که باید با آنها آشنا باشد.در کنار حقوقی که مسافر از آن برخوردار است برای حفظ امنیت و آرامش سفر برای خود و دیگر مسافرین در طول سفر ، رعایت برخی قوانین و مقررات امری ضروری است.

توشه همراه مجاز و غیرمجاز در سفر با قطار

هرکس براساس میل شخصی خود یکی از انواع سفرهای زمینی با وسیله شخصی، اتوبوس یا قطار و نیز سفرهای هوایی و دریایی را انتخاب می‌کند.

جدا از نوع سفرها، هرکس براساس وسیله‌ای که با آن سفر می‌کند از حقوقی برخوردار است که باید با آنها آشنا باشد.

در کنار حقوقی که مسافر از آن برخوردار است برای حفظ امنیت و آرامش سفر برای خود و دیگر مسافرین در طول سفر ، رعایت برخی قوانین و مقررات امری ضروری است.

پورتال حمل و نقل ریلی در بخش موضوعی “فرهنگ راه آهن” موارد مهمی که به این حوزه مربوط میشود را گردآوری میکند و اینبار موضوع “توشه همراه مجاز و غیرمجاز در سفر با قطار” را با شما مرور خواهیم کرد.

توشه همراه مجاز و غیرمجاز در سفر با قطار

توشه همراه:

مسافر وسایلی را به عنوان توشه همراه می تواند با خود داخل واگن مسافری ببرد که اولاً مربوط به مسافرت بوده و ثانیاً براحتی قابل حمل باشد و بتوان آنرا زیر یا روی محل نشستن و یا بالای سر (در واگنهایی که جای قراردادن بارهای دستی را دارند) قرار داده و موجب مزاحمت سایر مسافرین و صدمه به واگن نگردیده و متناسب با فضای در اختیار وی باشد.

توشه ی همراه غیرمجاز:

به توشه ای گفته می شود که مسافر مجاز به حمل آن در واگن مسافری نمی باشد.

 • – کالای قاچاق و آنچه که طبق مقررات عمومی حمل و نقل آن ممنوع است
 • – کالای تجاری
 • – کالای مشمول مقررات پستی
 • – حیوانات (اهلی و وحشی)
 • – مواد بد بو و یا مشمئز کننده
 • – مواد اسیدی و خورنده و سمی
 • – مواد منفجره و محترقه و آتش زا و سوختنی
 • – مواد بیماری زا (شیمیایی، میکروبی و رادیو اکتیو)
 • – کپسول گاز
 • – ظروف بزرگ محتوی روغن و لبنیات
 • – اسلحه و مهمات
 • – بارهای حجیم مانند بسته های بزرگ و کارتن

توشه همراه مجاز:

توشه مجاز همراه مسافر به شرح زیر می باشد:

 • – صندلی چرخدار بیمار یا معلولین
 • – گهواره کوچک
 • – ساک دستی یا جامه دان های کوچک حاوی وسایل شخصی مشروط بر اینکه ابعاد هر بسته یا جامدان از حدود ۷۵ سانتی متر بیشتر نباشد
 • – پتو، شال، پالتو، چتر
 • – یک بسته کوچک خوراکی یا میوه و سبزی

تشخیص توشه همراه غیر مجاز در حین حرکت قطار:

ماموران قطار در صورت مشاهده بار بیش از حد مجاز همراه مسافر براساس مقررات ذیل عمل خواهد نمود:

 • اگر کالای تجاری باشد (مازاد بر مصرف شخصی و هدایا) کرایه آن با صدور قبض بر مبنای ۱۰۰۰۰ ریال به ازای هر بسته در ۱۰۰ کیلومتر و کسر آن دریافت می شود.
 • اگر کالای خطرساز و مزاحم برای مسافرین یا صدمه زننده به واگن مسافری باشد ولی حمل آن با واگن توشه مجاز باشد، در اولین ایستگاه به واگن توشه قطار منتقل خواهد شد و کرایه آن وصول می گردد. در صورتیکه قطار واگن توشه نداشته باشد و به انبار توشه اولین ایستگاه تحویل تا پس از صدور قبض و وصول کرایه با قطارهای بعدی به مقصد و آدرس گیرنده فرستاده شود.
 • چنانچه در حالت فوق حمل توشه غیر مجاز با واگن توشه نیز غیر مجاز باشد در اولین ایستگاه از قطار خارج خواهد شد. در مورد کالای قاچاق، مسافر و کالا تحویل نیروی انتظامی می گردند. در این حالت بهاء بلیت برای باقی مانده مسیر مسترد نمی گردد.

منبع:سایت شرکت راه آهن