توسعه حمل و نقل ریلی حومه ای یک مدل شهرسازی است
توسعه حمل و نقل ریلی حومه ای یک مدل شهرسازی است
در ایران سالانه ۷ میلیارد سفر از حومه به مراکز شهرها انجام می‌شود که یک میلیارد سفر آن مخصوص تهران است.تمام این سفرها در حومه تهران با خودرو انجام می‌شود که گرفتاری‌های زیادی در زمینه کاهش ایمنی و تخریب محیط زیست، همچنین آلودگی هوا ایجاد می‌کند. توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای یک مدل شهرسازی نیز هست و در صورت ایجاد، از ورود روزانه ۵۵۰ هزار خودرو به تهران جلوگیری می‌کند.

توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای یک مدل شهرسازی است.

این سخن عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازیست که ۱۵ مرداد ۹۷ در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و اعضای هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

او اظهار داشت: سال گذشته ۱۳ میلیارد نفر/کیلومتر در حمل و نقل ریلی جابه جا شد که نسبت به حمل و نقل جاده‌ای برای هر یک نفر ۲۰ میلی لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی شده است.

عباس آخوندی در ادامه با اشاره به بحث ترانزیت کالا گفت: ترانزیت فقط با ریل مفهوم پیدا می‌کند به طوریکه میزان سودآوری ترانزیت ریلی با جاده قابل قیاس نیست.در ترانزیت ریلی میزان استهلاک نسبت به ترانزیت جاده‌ای بسیار اندک است. به طوریکه می‌توان گفت در ترانزیت ریلی، سود مطلق داریم.

وی افزود: در خصوص صنایع مختلف پیرامون توسعه حمل و نقل ریلی،کوچکترین آن ساخت ریل است و صدها صنعت مختلف در حوزه ناوگان، شبکه، علائم و ارتباطات وجود دارد که می‌تواند اشتغال گسترده‌ای ایجاد کند.

وقتی از منظر شهرسازی به توسعه ریلی بنگریم آخر کار میزان توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای مطرح می‌شود.

وی همچنین به مزایای توسعه حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: در ایران سالانه ۷ میلیارد سفر از حومه به مراکز شهرها انجام می‌شود که یک میلیارد سفر آن مخصوص تهران است.تمام این سفرها در حومه تهران با خودرو انجام می‌شود که گرفتاری‌های زیادی در زمینه کاهش ایمنی و تخریب محیط زیست، همچنین آلودگی هوا ایجاد می‌کند.

توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای یک مدل شهرسازی نیز هست و در صورت ایجاد، از ورود روزانه ۵۵۰ هزار خودرو به تهران جلوگیری می‌کند.

 

اینفوگرافی توصعه حمل و نقل ریلی حومه ای

توسعه حمل و نقل ریلی حومه ای یک مدل شهرسازی است

جهت مشاهده اندازه اصلی روی تصویر کلیک کنید.