توسعه تعامل دانشگاه و راه آهن در قالب یک تفاهم نامه
توسعه تعامل دانشگاه و راه آهن در قالب یک تفاهم نامه
تفاهم نامه همکاری بین اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن و دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت امضا شد.

توسعه تعامل دانشگاه و راه آهن در قالب یک تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن و دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت امضا شد.

این تفاهم نامه روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه به امضا علی کاظمی منش مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری و سعید فاضل رئیس دانشکده راه آهن رسید.

بر اساس این تفاهم نامه، قرار است ۲ طرف درخصوص مواردی چون هدایت پروژه‌های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی مقاطع مختلف تحصیلی (با موضوعات مرتبط با حمل و نقل ریلی و مورد نیاز اداره کل)، انجام هماهنگی جهت بازدید علمی از ایستگاه ها و قطارهای مسافری، انجام هماهنگی جهت گذراندن دوره‌های کارورزی و کارآموزی دانشجویان در راه آهن سامان دهی خواهد شد.

توسعه تعامل دانشگاه و راه آهن در قالب یک تفاهم نامه
توسعه تعامل دانشگاه و راه آهن در قالب یک تفاهم نامه


همچنین بر اساس این تفاهم مقرر شد تا پس از تأیید اداره کل آموزش و فناوری راه آهن، برگزاری مشترک رویدادهای مرتبط با حوزه حمل و نقل ریلی مسافری از جمله استارت آپ ها انجام شود.

استارت آپ یک کسب و کار جدید است (A New Business) کسب و کاری که عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی دارد. کسب و کاری که قصد دارد ارزش آفرین باشد.

گفتنی است معرفی دستاوردهای حوزه حمل و نقل ریلی مسافری در نشریات و همکاری در زمینه تدوین و تألیف کتب و مقالات مرتبط با حوزه حمل ونقل ریلی مسافری از دیگر موارد این همکاری خواهد بود.