تعمیرات اساسی ۲۶ درصد واگن های باری کشور در اراک
تعمیرات اساسی ۲۶ درصد واگن های باری کشور در اراک
مدیر کل راه آهن اراک اظهار کرد: تعمیرات اساسی ۲۶ درصد انواع واگن های باری کشور سال گذشته در راه آهن این شهرستان انجام شد.

تعمیرات اساسی ۲۶ درصد واگن های باری کشور در اراک

تعمیرات اساسی 26 درصد واگن های باری کشور در اراک
تعمیرات اساسی ۲۶ درصد واگن های باری کشور در اراک

مدیر کل راه آهن اراک اظهار کرد: تعمیرات اساسی ۲۶ درصد انواع واگن های باری کشور سال گذشته در راه آهن این شهرستان انجام شد.

سعید ترکی مدیر کل راه آهن اراک افزود: تعمیر اساسی یک‌هزار و ۷۵۵ دستگاه انواع واگن باری کشور در راه آهن اراک انجام شد که این میزان، تعمیر یک چهارم واگن های باری ایران بود.

وی بیان کرد: راه آهن اراک با تعمیر اساسی این تعداد واگن باری، رتبه نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داد.

مدیرکل راه آهن اراک خاطرنشان کرد: ۱۰ هزار و ۵۶۵ مورد چرخ و محور واگن معادل ۳۲ درصد تعمیرات چرخ و محور واگن، در راه آهن این شهرستان انجام شد.

ترکی اظهار کرد: راه آهن اراک با تعمیر این میزان چرخ و محور واگن، رتبه نخست را در این زمینه کسب کرد.

وی اظهار کرد: سوانح ریلی با اقدامات انجام شده در راه آهن اراک در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۵۰ درصد کاهش یافت.

حوزه راه آهن اراک شامل ۵۸۸ کیلومتر خطوط ریلی در پنج استان قم، مرکزی، لرستان، همدان و کرمانشاه است که ۲۱ ایستگاه را تحت پوشش دارد.