بهره برداری از ۵۲۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل
بهره برداری از ۵۲۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل
طی مراسمی بهره برداری از ۵۲۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل به ارزش ۷۹۴ میلیارد تومان با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن آغاز شد.

بهره برداری از ۵۲۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل

بهره برداری از 526 دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل
بهره برداری از ۵۲۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل

بهره برداری از ۵۲۶ دستگاه ناوگان ریلی تولیدداخل به ارزش ۷۹۴ میلیارد تومان طی مراسمی با حضور مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و دکتر سید میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن، در روز سه شنبه مورخ ۳۰ آذر در ایستگاه راه آهن تهران صورت پذیرفت.

در این مراسم که مدیران و نمایندگان شرکت های مرتبط با ساخت و بازسازی واگن ها نیز حضور داشتند، وزیر راه و شهرسازی خبر از تهیه و اجرای طرح تحول حمل و نقل در دولت سیزدهم داد و مدیرعامل راه آهن نیز بر بهره گیری حداکثری از توان داخلی در توسعه حمل و نقل ریلی تاکید کرد.

گفتنی است؛ از این تعداد، ۵۰۰ دستگاه واگن باری نو، یک دستگاه واگن مسافری نو و ۲۵ دستگاه واگن بازسازی شده به بهره برداری رسید.