بسته تعرفه ای حمل ترجیحی و تشویقی ترانزیت ریلی
بسته تعرفه ای حمل ترجیحی و تشویقی ترانزیت ریلی
شرکت راه آهن ج.ا.ا در مورخه 12 آذرماه 1401 و پس از نشست بررسی راهکارهای توسعه حمل و نقل ریلی و ترانزیت، با حضور مدیرعامل راه آهن و فورواردرها و شرکت های فعال حوزه حمل و نقل بین المللی ریلی اقدام به انتشار بسته تعرفه ای ترانزیت بر روی سایت خود کرده است که در ادامه قابل مشاهده است.

بسته تعرفه ای حمل ترجیحی و تشویقی ترانزیت ریلی

بسته تعرفه ای حمل ترجیحی و تشویقی ترانزیت ریلی
بسته تعرفه ای حمل ترجیحی و تشویقی ترانزیت ریلی

شرکت راه آهن ج.ا.ا در مورخه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ و پس از نشست بررسی راهکارهای توسعه حمل و نقل ریلی و ترانزیت، با حضور مدیرعامل راه آهن و فورواردرها و شرکت های فعال حوزه حمل و نقل بین المللی ریلی اقدام به انتشار بسته تعرفه ای ترانزیت بر روی سایت خود کرده است که در ادامه قابل مشاهده مشاهده است.

در راستای تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری برای تبدیل شدن کشور ایران به چهار راه ترانزیتی دنیا و همگام با سیاست های کلی نظام و برنامه توسعه ششم، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اقدام به اعمال تعرفه های حمل ترجیحی و تشویقی برای محصولات متنوع اعم از ذغال سنگ، گوگرد، کود و کانتینر در مسیرهای پرتردد ریلی از جمله مسیر شمال تا جنوب (به شرح جدول زیر) نموده است.

امید است، شرکت های فورواردی با مغتنم شمردن این فرصت، تمام تلاش خود را برای جذب بارهای منطقه ای و فرامنطقه ای به عمل آورند.

شایان ذکر است که با توجه به عدم اعمال محدودیت برای محمولات درون کانتینر و مزایای اقتصادی آن، انتظار می رود شاهد رشد چشمگیر حمل کانتینری از مسیر ترانزیتی ایران به عنوان پیشرفته ترین شیوه حمل باشیم.