بزرگترین اعتصاب ۳ دهه اخیر خطوط ریلی در بریتانیا آغاز شد
بزرگترین اعتصاب ۳ دهه اخیر خطوط ریلی در بریتانیا آغاز شد
هزاران نفر از کارکنان شبکه ریلی بریتانیا از روز سه شنبه ۲۱ ژوئن(24خرداد) در اعتراض به دستمزدها و شرایط کاری اعتصاب کردند.گستره این اعتصابات در ۳ دهه اخیر بی سابقه است.

بزرگترین اعتصاب ۳ دهه اخیر خطوط ریلی در بریتانیا آغاز شد

بزرگترین اعتصاب ۳ دهه اخیر خطوط ریلی در بریتانیا آغاز شد
بزرگترین اعتصاب ۳ دهه اخیر خطوط ریلی در بریتانیا آغاز شد

هزاران نفر از کارکنان شبکه ریلی بریتانیا از روز سه شنبه ۲۱ ژوئن(۲۴خرداد) در اعتراض به دستمزدها و شرایط کاری اعتصاب کردند.

گستره این اعتصابات در ۳ دهه اخیر بی سابقه بوده و بیم آن می رود که به بخشهای دیگر هم سرایت کند.

این حرکت اعتراضی که در واقع نیمی از شبکه ریلی سراسر بریتانیا را فلج کرده و مابقی را هم به شدت مختل کرده در روزهای پنجشنبه و شنبه نیز ادامه خواهد داشت.

شرکت نتوورک ریل که زیرساختهای شبکه ریلی را اداره میکند، هشدار داده که اعتصاب سه روزه کارکنان در عمل باعث بروز شش روز اختلال در شبکه ریلی این کشور میشود.

گفته میشود که بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از کارکنان شبکه ریلی بریتانیا در این حرکت اعتراضی شرکت کرده و ۱۳ اپراتور قطار مختل شده اند. شبکه متروی لندن نیز به‌طور جداگانه بدلیل اعتصابات فعالیت خود را متوقف کرده است.

این اقدام دستکم از سال ۱۹۸۹ در بریتانیا سابقه نداشته است

پیشتر نیز هزاران نفر از اعضای اتحادیه کارگری در مرکز لندن راهپیمایی کردند و معلمان و پزشکان و پرسنل درمانی بهداشت دولتی NHS نیز ضمن ابراز همبستگی با کارکنان راه آهن، تهدید به دست کشیدن از کار کرده بودند.

این در حالیست که طی هفته های اخیر اعتصابات مشابهی در فرودگاه های بریتانیا موجب لغو و تاخیر پروازهای بسیاری شد و تعداد زیادی مسافر را سرگردان کرد و صف های طولانی ایجاد کرد.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا این اقدام را موجب وارد شدن آسیب به کسب و کارها ارزیابی کرده است.

نرخ تورم بریتانیا بویژه در حوزه صنعت و خوراک و انرژی به حدود ۱۰ درصد رسیده است.

  • منبع خبر : یورونیوز