برگزیدگان ایمنی ریلی در سال ۹۸ اعلام شد
برگزیدگان ایمنی ریلی در سال ۹۸ اعلام شد
بمناسبت هفته ایمنی در راه آهن(7 - 13 اردیبهشت) و با هدف ارتقای سطح ایمنی حمل و نقل ریلی، فراخوان تجربیات و درس آموخته های ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی ؛ فراخوان گردهمایی نوآوران ایمنی ریلی ؛ و مقالات مرتبط با ایمنی در راه آهن از طرف دفتر روابط عمومی برگزار گردید که نفرات برتر هر کدام از بخش ها از سوی پایگاه مربوطه اعلام شده است.

برگزیدگان بخش تجربیات،مقالات و نوآوران همایش ایمنی ریلی در سال ۹۸ اعلام شد

هفته ایمنی در راه آهن
پوستر بزرگداشت هفته ایمنی در راه آهن
برگزیدگان بخش تجربیات،مقالات و نوآوران ایمنی ریلی در سال 98 اعلام شد
برگزیدگان بخش تجربیات،مقالات و نوآوران ایمنی ریلی در سال ۹۸ اعلام شد
برگزیدگان بخش تجربیات و درس آموخته های ارتقای ایمنی و پیشگیری از سوانح

برگزیدگان همایش ایمنی در راه آهن سال ۱۳۹۸ در بخش تجربیات و درس آموخته های ارتقای ایمنی و پیشگیری از سوانح به انتخاب هیئت داوران

تجربیات و درس آموخته های برتر به انتخاب هیئت داوران

–    امیر خزاعی، همکار اداره کل راه آهن جنوب شرق
عنوان اثر: بوق لکوموتیو
–    منوچهر طافی، همکار داره کل راه آهن زاگرس
عنوان اثر: نصب تابلوی ایمنی اطلاعات و راهنمای خروج از داخل تونل
–    حمیدرضا آشناور، همکار اداره کل نیروی کشش
عنوان اثر: جلوگیری از سوانح با نصب یک یادداشت کوچک سیار در محل مناسب
–    راضیه حسینی، کارشناس سامانه راه آهن گروه برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری
–    محسن خیرالهی، همکار اداره کل راه آهن زاگرس
عنوان اثر: سانحه خروج از خط قطار مسافری بر روی سوزن ورودی جنوب ایستگاه گلمحک
–    سپهدار شاهد، همکار اداره کل راه آهن تهران
عنوان اثر: سیم جواز

برگزیدگان بخش مقالات علمی همایش ایمنی در راه آهن

برگزیدگان همایش ایمنی در راه آهن سال ۱۳۹۸ در بخش مقالات برتر به انتخاب هیئت داوران

–    علیرضا حسینی، الهه امیری دلونی و محسن محمدی همکاران گروه تحلیل و ریشه یابی سوانح اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه
عنوان مقاله: بررسی حوادث ناشی از گرمی سرمحور با استفاده از روش TapRoot: مطالعه موردی خروج از خط قطار باری در بلاک جنت‌آباد – اضطراری۲۵
–     میلاد علیزاده گلدیانی، عابد امرالهی، نوید ثابت، محمدعلی محیط، امیر مرادعلیان و افشین احسانی، همکاران گروه خط و سازه های ریلی اداره کل خط و سازه های فنی

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد پوشش نانو ادوات اتصال ریل به تراورس خط آهن بالاستی در مناطق ماسه گیر
–     رضا شیخی فر و رحمان معصومی همکاران اداره کل راه آهن اراک  و رضا جامه شورانی همکار اداره کل راه آهن شمالشرق ۲
عنوان مقاله: بررسی رابطه مدیریت ریسک و سوانح حمل و نقل ریلی  در اداره کل راه آهن ناحیه اراک
–    محمدعلی حیدری همکار اداره کل راه آهن لرستان
عنوان مقاله: روش های پایدارسازی ترانشه ها در راه آهن

–    هومن آل نوری، سید احسان مشهدی عباس، علیرضا حسینی و حسین نصیری همکاران گروه تحلیل و ریشه یابی حوادث اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه
عنوان مقاله: شناسایی عوامل انسانی موثر در بروز حوادث خروج از خط با استفاده از مدل HFACS
–    سمیه ملا و زهرا خالصی همکاران سامانه های نوین و پایش وضعیت اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی
عنوان مقاله: ارتقای ایمنی شبکه ریلی ایران از طریق جانمایی بهینه سیستم های تشخیص داغی سر محور و بریدگی چرخ

مقالات برگزیده بخش ارائه پوستری به انتخاب هیئت داوران

–    نادر مسلم زاده، همکار اداره کل راه آهن زاگرس
عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر وقوع سوانح در راه آهن و تدوین استراتژی مناسب به منظور کاهش سوانح
–    فاطمه خلیل نژاد و علی آرزومندی همکاران اداره کل سیر و حرکت
عنوان مقاله: بررسی روشهای کاهش ریسک حوادث ناشی از شن گرفتگی در راه آهن با استفاده از روش AHP
–    شیرین السادات حسینی و لیلا کاظمی همکاران اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی راه آهن
عنوان مقاله: بهره برداری از اینترنت اشیای صنعتی( IIOT ) در راستای افزایش ایمنی ریلی
–    نعمت الله نیازمند و مهدی خرمی نژاد همکاران اداره کل راه آهن خراسان
عنوان مقاله: بررسی خصوصیات و کاربردهای فناوری های ایمنی در بخش سیگنالینگ راه‌آهن

–    حمید رحیمی، حسین سلیمیان و مهدی شایسته همکاران اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه
عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل و مستندسازی حادثه خروج از خط یک دستگاه واگن از قطار باری در دهانه جنوبی تونل شماره ۱۱۳ از بلاک بیشه – قارون
–    دکتر مرتضی باقری، استادیار دانشگاه مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت و مرتضی محسنی همکار دفتر تنظیم‌گری ضوابط و مقررات
عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر فراوانی و شدت حوادث گذرگاه¬های همسطح جاده و ریل ایران
–    سید مرتضی نوربخش رئیس گروه پژوهش و برنامه ریزی دفتر روابط عمومی
عنوان مقاله: بررسی تحلیلی و مقایسه ای سوانح برخورد قطار با عابر و وسایط نقلیه  ازسال ۹۰ تا شهریور ۹۶ در ادارات کل راه آهن

–    کاظم یوسفی، ابوالفضل زاهدی و محمد زمانی همکاران اداره کل راه آهن شرق
عنوان مقاله: نقش هوشمند سازی و فناوری های نوین در ارتقای ایمنی ریلی
–    حسن رحیمی و حسن زنگانه، همکاران اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه
عنوان مقاله: تبیین فرایندها و شاخص های نوین بازرسی ایمنی در راه آهن
–    امیر موثق  همکار اداره کل هوشمندسازی و داده کاوی و محمدحسن ثقفی کارشناس ارشد برق  مکاترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عنوان مقاله: طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری مقاومت تراورس های بتنی راه آهن در برابر نفوذپذیری

سایر مقالات پذیرش گرفته

–    محمد حسین شریفی تبار، کارشناس ارشد حمل و نقل ریلی
عنوان مقاله: بررسی اثربخشی بازرسی های ایمنی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران
–    حسن قیصری، همکار ادراه کل راه آهن شرق
عنوان مقاله: ارزیابی و تحلیل پتانسیل مخاطرات طبیعی اداره کل راه آهن شرق محور طبس-جندق
–    حسن سرایلو و میرمسعود مرتضوی، همکاران دفتر مهندسی و نظارت ناوگان
عنوان مقاله: بررسی امکان بارگیری کانتینر به صورت دو طبقه بر روی واگن مسطح در عرض خط استاندارد
–    فخرالدین پیروزفر، مهندس کیوان علایی و قلمان مولودی همکاران اداره کل راه آهن قم
عنوان مقاله: اصلاح مسیر بلاک محمدیه-شوراب جهت انجام عملیات

–    شیرین السادات حسینی و علیرضا میردار سلطانی همکاران اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
عنوان مقاله: تحلیل قوانین بهره برداری از سیستم های توزین ریلی در راه آهن کشور
–    مهدی نیک پور، همکار اداره کل راه آهن شرق
عنوان مقاله: سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل ریلی و کار آیی آن در ایمنی ریلی
–    منوچهر طافی، همکار اداره کل راه آهن زاگرس

عنوان مقاله: اصلاح مسیر بلاک محمدیه-شوراب جهت انجام عملیات
–    شیرین السادات حسینی و علیرضا میردار سلطانی همکاران اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
عنوان مقاله: تحلیل قوانین بهره برداری از سیستم های توزین ریلی در راه آهن کشور
–    مهدی نیک پور، همکار اداره کل راه آهن شرق
عنوان مقاله: سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل ریلی و کار آیی آن در ایمنی ریلی
–    منوچهر طافی، همکار اداره کل راه آهن زاگرس

عنوان مقاله: نصب سیستم پدال پایی و ترمز خودکار بر روی درزین ها
–    محمود قاسمی، علی محافظت کار و احمد شیری همکاران اداره کل نیروی کشش
عنوان مقاله: مکانیزه کردن فرایندهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اداره کل نیرو کشش
–    سید جعفر بنی هاشمی، همکار اداره کل راه آهن خراسان
عنوان مقاله: مخاطرات طبیعی و نقش آن در ایمنی حمل و نقل ریلی
–    مجتبی ملکی و گلشن زاده مبارک، همکاران اداره کل اراک
عنوان مقاله: شبیه سازی عددی آتش سوزی در واگن قطار با استفاده از شبیه سازی دینامیکی آتش
–    فریده کامرانی، همکار اداره کل منابع انسانی
عنوان مقاله: فراخوان عمومی حرکت به سوی سلامتی در شرکت راه آهن ج.ا.ا: ( قطار سبز و ایمن همراه با نیروی انسانی سالم

–    محمد عادل نیا، همکار اداره کل راه آهن قم
عنوان مقاله: نقش رعایت حریم راه آهن در ارتقای ایمنی سیر و حرکت
–    نفیسه فلاحی، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عنوان مقاله: رتبه‎بندی بلاک‎های حادثه‎خیز شبکه حمل و نقل ریلی ایران با بکارگیری شبکه عصبی
–    سروش مالکیان همکار دفتر تنظیم گری ضوابط و مقررات
عنوان مقاله: ارتقای ایمنی ریلی از طریق سیستم مدیریت اضطراری
–    مسعود مظفری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عنوان مقاله: رتبه‎بندی استراتژی‎های مقابله با ریسک‎های هزینه‎ای در پروژه‎های احداث خطوط ریلی با استفاده از روش تصمیم‎گیری فازی

–    نعمت اله پیامنی، همکار ادراه کل راه آهن تهران
عنوان مقاله: بررسی چگونگی تهدیدات سیل و متعاقب آن رانش و فرونشست زمین و آسیب های آن به زیرسازی پی و بستر راه و سازه های فنی و راهکارهای ایمن سازی در راه آهن
–    محمد صادق عابدی نژاد همکار کارشناس دفتر تنظیم‌گری ضوابط و مقررات ، دکتر مرتضی باقری و دکتر مجید شهروی استادیاران دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران و مسعود خان محمدی کارشناس ارشد مهندسی راه آهن، دانشگاه علم صنعت ایران
عنوان مقاله: تحلیل ریسک حمل و نقل ریلی گاز مایع در واگن‌های مخزن‌دار: مطالعه موردی
–    سروش مالکیان و مهران حسین زاده همکاران دفتر تنظیم گری ضوابط و مقررات
عنوان مقاله: بررسی جایگاه قانونگذاری در ساختار صنعت ریلی کشورهای مختلف و تعیین ارتباط مرجع ایمنی ریلی با آن

–    سید علی علوی نیا، همکار اداره کل راه آهن آذربایجان
عنوان مقاله: بررسی وضعیت سازه ای ساختمانهای اداره کل راه آهن آذربایجان
–    علی خدایی، جعفر زیادی و علی آقاجانی طالش همکاران اداره کل راه آهن شمالغرب
عنوان مقاله: شناسائی اقدامات کنترلی در تعمیرات ( ویژه  و اساسی) واگنهای حامل پودر گوگرد ومبادی تخلیه آن
–    علیرضا مهرابی، همکار اداره کل راه آهن شمال
عنوان مقاله: بررسی آسیب‌پذیری خط آهن در هنگام زلزله و ارائه راهکارهای اساسی کاهش خسارات
–    موسی اکبرزاده، همکار اداره کل راه آهن آذربایجان
عنوان مقاله: پیش بینی پتانسیل رمبندگی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

–    مصطفی کاظمی همکار اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی
عنوان مقاله: بکارگیری سنسورهای فیبر نوری برای مانیتورینگ خطوط ریلی با هدف تشخیص رانش زمین
–    نیلوفر دژستان کارشناس برنامه ریزی ایمنی
عنوان مقاله: سیستم مدیریت کارکنان در حوزه‌ی ریلی
–    علی ندایی، همکار اداره کل راه آهن شمالشرق ۲
عنوان مقاله: بررسی رویکرد مدیریت بحران در مناطق سیل زده راه آهن
–    رضا شیخی فر و رحمان معصومی همکاران اداره کل راه آهن اراک  و رضا جامه شورانی همکار اداره کل راه آهن شمالشرق ۲
عنوان مقاله: بررسی شاخص ها ی فشار کاری مؤثر بر عملکرد کارکنان سیر و حرکت  با استفاده از رویکرد MADM(تصمیم گیری با شاخص های چند گانه)

برگزیدگان بخش تجربیات،مقالات و نوآوران ایمنی ریلی در سال 98 اعلام شد
برگزیدگان بخش تجربیات،مقالات و نوآوران ایمنی ریلی در سال ۹۸ اعلام شد
برگزیدگان بخش نوآوران ایمنی ریلی

برگزیدگان همایش ایمنی در راه آهن سال ۱۳۹۸ در بخش برگزیدگان بخش نوآوران ایمنی ریلی به انتخاب هیئت داوران

طرح های نوآوری برتر به انتخاب هیئت داوران

–    محمد رحیمی، همکار اداره کل راه آهن شمالشرق۱
عنوان طرح: نرم افزار: طراحی و پیاده سازی و بکارگیری نرم افزار ATC LOG Reader به منظور بررسی اتوماتیک لاگهای ATC
–    حمید دائمی و سید ایمان شهرآئینی همکاران اداره کل راه آهن خراسان
عنوان طرح: مکانیزم  مکانیکی ترمز (شاخص ترمز دستی در واگن های باری)
–    میلاد علیزاده گلدیانی همکار اداره کل خط و سازه های فنی
عنوان طرح: تکیه گاه جانبی خط آهن بالاستی
–    محمد غیبی شوی و مجتبی انوری، شرکت ره پویان ابتکار زاگرس
عنوان طرح: اختراع سیستم تشخیص خروج از خط و ترمز اضطراری

طرح های نوآوری قابل تقدیر به انتخاب هیئت داوران

–    اشرف شجاآفرین همکار اداره کل بازرگانی خارجی
عنوان طرح: میله بازرسی
–    مهران ویسی زاده همکار کمیسیون عالی سوانح
عنوان طرح: سامانه پایش و مانیتورینگ خط و ابنیه فنی مبتنی بر فناوری فیبر پنجره براگ FBG
–    مرتضی فتح آبادی همکار اداره کل سیر و حرکت
عنوان طرح: داشبورد مدیریتی تحلیل و مستندسازی سوانح مرتبط با مامورین عملیاتی سیر و حرکت

–    عباسعلی نیکو اداره کل راه آهن خراسان
عنوان طرح: سابروتین نرم افزار گراف لکوموتیو زیمنس
–    مهرداد مشیدی و مهسا عسگری مجد، همکاران اداره کل راه آهن اراک
عنوان طرح: رنگ آمیزی ریل به رنگ سفید جهت کاهش پدیده فرار از خطر
–    فرزاد دلیریان همکار حوزه معاونت ناوگان
عنوان طرح: سازه الکتروهیدرولیکی واگن رمپ

سایر طرح های نوآورانه پذیرش گرفته

–    مجتبی محمدنیا و علی اکبر قاسمی همکاران  اداره کل راه آهن شرق
عنوان طرح: چراغ انتهایی قطار هوشمند
–    مهدی صادقی هدایت، همکار اداره کل راه آهن اصفهان
عنوان طرح: ایده ارتقای چراغ انتهای قطار با استفاده از لامپ لیزری
–    سمیرا کائینی و حسین مهرورزیان، همکاران اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه
عنوان طرح: اپلیکیشن موبایل سامانه همراه بازرسی ایمنی
–    مهدی نعمتی، همکار اداره کل راه آهن اراک
عنوان طرح: نوآوری در نت سیستم ارتباطات و علائم الکتریکی ایران

–    هادی فرجی و مهران دائمیان همکار اداره کل راه آهن تهران
عنوان طرح: اپلیکیشن تعیین موقعیت جرثقیل ۱۲۰ تنی کایرو
–    مجید بویرزمان، همکار اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی
عنوان طرح: سیستم انتقال اطلاعات از کنار خط به قطار نیمه پیوسته(با استفاده از تلفیق دو روش LEU+Balise+Loop)
–    محمد رحیمی، همکار اداره کل راه آهن شمالشرق۱
عنوان طرح: نرم افزار طراحی و پیاده سازی و بکارگیری سیستم جامع تلفنگرام ها (تله نگار)

منبع: saferail.rai.ir