برنامه ریزی برای توسعه کریدورهای ریلی بین المللی و جذب سرمایه خارجی
برنامه ریزی برای توسعه کریدورهای ریلی بین المللی و جذب سرمایه خارجی
سید میعاد صالحی، مدیرعامل جدید شرکت راه آهن در مراسم تکریف و معارفه مدیران عامل سابق و جدید شرکت راه آهن، ضمن تشکر از مدیرعامل پیشین این شرکت و قدردانی از اعتماد دولت به جوانان از برنامه ریزی برای برداشتن گام های مهم برای توسعه حمل و نقل ریلی خبر داد.

برنامه ریزی برای توسعه کریدورهای ریلی بین المللی و جذب سرمایه خارجی

برنامه ریزی برای توسعه کریدورهای ریلی بین المللی و جذب سرمایه خارجی
برنامه ریزی برای توسعه کریدورهای ریلی بین المللی و جذب سرمایه خارجی

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از برنامه ریزی برای توسعه کریدورهای ریلی بین المللی خبر داد.

سید میعاد صالحی، مدیرعامل جدید شرکت راه آهن در مراسم تکریف و معارفه مدیران عامل سابق و جدید شرکت راه آهن، ضمن تشکر از مدیرعامل پیشین این شرکت و قدردانی از اعتماد دولت به جوانان از برنامه ریزی برای برداشتن گام های مهم برای توسعه حمل و نقل ریلی خبر داد و گفت:

اگر به‌دنبال تحقق اهداف برنامه ششم توسعه برای به دست آوردن سهم ۲۰ درصدی از جا به جایی مسافر و ۳۰ درصدی از حمل بار توسط حمل و نقل ریلی هستیم باید الزامات این مهم فراهم شده و موانع موجود رفع شود. در همین رابطه تلاش خواهیم کرد با همت مضاعف دست در دست هم دهیم تا کریدورهای ریلی فعال شود.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش ارتباطات ریلی با کشورهای منطقه و جهان از برنامه ریزی برای فعال کردن کریدورهای ترانزیتی ریلی خبر داد و افزود: توجه ویژه ای به تولید داخل و حمایت از آن داریم اما کمبودها را از شیوه های دیگر تامین خواهیم کرد. معتقدیم توسعه اقتصادی کشور از مسیر توسعه حمل و‌ نقل محقق میشود و مهم ترین مد حمل و نقل نیز حمل و‌ نقل ریلی است.

سخنرانی سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن در آیین تودیع و معارفه