بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه اتصال راه‌آهن به مترو با حضور وزیر راه
بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه اتصال راه‌آهن به مترو با حضور وزیر راه
جلسه رسیدگی به مشکلات شهر تبریز حول سه محور طرح جامع شهری و حریم و بافت‌های شهری تبریز، نحوه اتصال ایستگاه راه‌آهن به مترو تبریز، همچنین نحوه اتصال آزادراه‌های منتهی به شهر تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستورات لازم از سوی وزیر راه و شهرسازی برای هر یک از موارد به معاونت‌های مربوطه ابلاغ شد.

بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه اتصال راه‌آهن به مترو با حضور وزیر راه

در جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار آذربایجان شرقی: مشکلات شهر تبریز در زمینه طرح جامع شهری، اتصال راه آهن به مترو و آزادراه‌ها بررسی شد.

جلسه رسیدگی به مشکلات شهر تبریز در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و جمعی از معاونان وی، مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی و ایرج شهین باهر شهردار تبریز حول سه محور طرح جامع شهری و حریم و بافت‌های شهری تبریزــ نحوه اتصال ایستگاه راه آهن به مترو تبریزـــ‌ نحوه اتصال آزادراه‌های منتهی به شهر تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه طرح جامع شهری،اتصال راه‌آهن به مترو و آزادراه‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی
بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه طرح جامع شهری،اتصال راه‌آهن به مترو و آزادراه‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی

بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه طرح جامع شهری،اتصال راه آهن به مترو و آزادراه‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی

در این جلسه موضوع نحوه اتصال ایستگاه راه‌آهن به مترو تبریز بررسی و بر همپيوندی آن با ساير شقوق حمل‌و‌نقل تاکید شد. وزیر راه و شهرسازی تأکید داشت راه‌آهن تهران-میانه-تبریز در یک نقطه کانونی در ائل‌گؤلی به مترو تبریز متصل شود و سپس به سمت ایستگاه راه‌آهن تبریز ادامه مسیر دهد.

بر این اساس، ایستگاه ائل‌گؤلی به‌عنوان یک ایستگاه تبادلی، شبکه‌های حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری را به یکدیگر متصل کند.