بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه اتصال راه‌آهن به مترو با حضور وزیر راه و شهرسازی
بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه اتصال راه‌آهن به مترو با حضور وزیر راه و شهرسازی
جلسه رسیدگی به مشکلات شهر تبریز حول سه محور طرح جامع شهری و حریم و بافت‌های شهری تبریز، نحوه اتصال ایستگاه راه‌آهن به مترو تبریز، همچنین نحوه اتصال آزادراه‌های منتهی به شهر تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستورات لازم از سوی وزیر راه و شهرسازی برای هر یک از موارد به معاونت‌های مربوطه ابلاغ شد.

بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه اتصال راه‌آهن به مترو با حضور وزیر راه و شهرسازی

در جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار آذربایجان شرقی: مشکلات شهر تبریز در زمینه طرح جامع شهری، اتصال راه‌آهن به مترو و آزادراه‌ها بررسی شد.

جلسه رسیدگی به مشکلات شهر تبریز در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و جمعی از معاونان وی، مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی و ایرج شهین باهر شهردار تبریز حول سه محور طرح جامع شهری و حریم و بافت‌های شهری تبریزــ نحوه اتصال ایستگاه راه‌آهن به مترو تبریزـــ‌ نحوه اتصال آزادراه‌های منتهی به شهر تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه طرح جامع شهری،اتصال راه‌آهن به مترو و آزادراه‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی

بررسی مشکلات شهر تبریز در زمینه طرح جامع شهری،اتصال راه‌آهن به مترو و آزادراه‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی

در این جلسه موضوع نحوه اتصال ایستگاه راه‌آهن به مترو تبریز بررسی و بر همپيوندی آن با ساير شقوق حمل‌و‌نقل تاکید شد. وزیر راه و شهرسازی تأکید داشت راه‌آهن تهران-میانه-تبریز در یک نقطه کانونی در ائل‌گؤلی به مترو تبریز متصل شود و سپس به سمت ایستگاه راه‌آهن تبریز ادامه مسیر دهد. بر این اساس، ایستگاه ائل‌گؤلی به‌عنوان یک ایستگاه تبادلی، شبکه‌های حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری را به یکدیگر متصل کند.