اولین رویداد طراحی بازی های ریلی
اولین رویداد طراحی بازی های ریلی
در راستای آموزش، فرهنگ سازی، سرگرمی و حل مسئله در صنعت حمل و نقل ریلی از کلیه متخصصان ایده پردازان و علاقه مندان جهت مشارکت در این رویداد دعوت می نماید تا از طریق سامانه اعلامی ، طرح های خود را ارسال کنند.

اولین رویداد طراحی بازی های ریلی

مرکز توسعه آموزش و فناوری شرکت راه آهن برگزار می نماید:

در راستای آموزش، فرهنگ سازی، سرگرمی و حل مسئله در صنعت حمل و نقل ریلی از کلیه متخصصان ایده پردازان و علاقه مندان جهت مشارکت در این رویداد دعوت می نماید تا از طریق سامانه اعلامی ، طرح های خود را ارسال کنند.

محورهای رویداد:

 • آشنایی با مشاغل ریلی
 • ارتقاء مهارتهای کارکنان ارتقاء ایمنی و شناسایی مسائل پرریسک صنعت ریلی
 • ارائه خدمت مطلوب به مسافرین
 • توسعه برند راه آهن
 • فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی مخاطبین
 • شادی آفرینی در جامعه و انجام مسئولیت اجتماعی

انواع بازی

 • دیجیتال
 • رومیزی
 • محیطی

جامعه هدف

 • کارکنان متخصصان و فراگیران صنعت حمل و نقل ریلی (خانواده بزرگ راه آهن)
 • مجاورین و مسافرین ریلی
 • دولت صنعت و مردم (به ویژه کودکان و نوجوانان)
اولین رویداد طراحی بازی های ریلی
اولین رویداد طراحی بازی های ریلی
برنامه زمانی رویداد

مهلت ارسال طرح ها تا ۳۰ بهمن ماه تمدید شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید در شبکه های اجتماعی با شماره ۰۹۱۰۷۸۷۸۱۲۸ تماس حاصل نمایید.

جهت مشارکت در رویداد به آدرس raievents.ir مراجعه نمایید