انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه پیام نور
انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۸ دانشگاه پیام نور
دانشجویان محترم رشته مهندسی راه آهن دانشگاه پیام نور مرکز تبریز میتوانند از طریق فرم زیر نسبت به اعلام انتخاب واحد خود اقدام نمایند تا پس از بدست آمدن آمار دروس انتخاب شده هماهنگی های لازم جهت استفاده بهتر از شرایط آموزشی دانشگاه فراهم گردد.

انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۸ رشته مهندسی راه آهن دانشگاه پیام نور

دانشجویان محترم رشته مهندسی راه آهن دانشگاه پیام نور مرکز تبریز میتوانند از طریق فرم زیر نسبت به اعلام انتخاب واحد خود اقدام نمایند تا پس از بدست آمدن آمار دروس انتخاب شده هماهنگی های لازم جهت استفاده بهتر از شرایط آموزشی دانشگاه فراهم گردد.

این فرم برای اطلاع از انتخاب واحد دانشجویان رشته مهندسی راه آهن پیام نور مرکز تبریز تهیه شده است و

“داده های این فرم صرفا در اختیار انجمن علمی این رشته قرار خواهد گرفت”

|زمان شرکت در این فرم به اتمام رسیده است|

باتشکر از همراهی شما عزیزان
“انجمن علمی مهندسی راه اهن | دانشگاه پیام نور مرکز تبریز”