افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیط قطارها در سال ۹۷
افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیط قطارها در سال ۹۷
از سال ٩٣ تاکنون تعدادى قطار پنج ستاره داریم که قیمت آن‌ها به دلیل خدمات ویژه‌اى که به مسافران ارائه مى‌دهند، براساس مصوبه آزاد است؛ اما نرخ باقى قطارها از ٨٠ تا ١١٠ هزار تومان قیمت گذارى شده است.

معاون مسافرى راه آهن گفت: قیمت ها از سال ٩۴ تا ٩٧ هیچ گونه افزایشى نداشتند و فقط در سال ٩٧ ، ١٠ درصد از افزایش قیمت به حالت اجرایى درآمد.

افزایش 10 درصدی بلیط قطارها در سال 97

میرحسن موسوى، معاون مسافرى راه آهن در گفت و گو با ایسکانیوز به اعتراضات اخیر مسافران درخصوص افزایش قیمت بلیت قطار اشاره و بیان کرد: به هیچ عنوان قیمت بلیت قطار افزایش نداشته، در ابتداى تیر ماه با افزایش ١٠ درصدى قیمت‌ها همراه بودیم و بعد از آن هیچ گونه افزایش قیمتى در این صنف صورت نگرفته است.

او در ادامه بیان کرد: مسافرانى که نسبت به گرانى بلیت قطار اعتراض دارند، اغلب به دنبال استفاده از قطار پنج ستاره هستند که از همان ابتدا نرخ بلیت آن‌ها نسبت به سایر قطارها بالاتر بوده است.

موسوى افزود: از سال ٩٣ تاکنون تعدادى قطار پنج ستاره داریم که قیمت آن‌ها به دلیل خدمات ویژه‌اى که به مسافران ارائه مى‌دهند، براساس مصوبه آزاد است؛ اما نرخ باقى قطارها از ٨٠ تا ١١٠ هزار تومان قیمت گذارى شده است.

معاون مسافرى راه آهن با بیان اینکه تعداد قطارهاى پنج ستاره که نرخ آنها بالاست دو درصد از قطارهاى موجود در کشور نیست، اظهار داشت: باقى قطارها متعلق به ١١ شرکت حمل و نقل مسافرى است، علیرغم میل آن‌ها که با توجه به گرانى‌هاى اخیر در موارد مختلف درخواست افزایش قیمت داشتند درحال حاضر با ١٠ درصد آن موافقت و از ابتداى تیرماه اجرایى شده است، در حال حاضر بیشتر از آن را قبول نکردیم و نسبت به قیمت هاى موجود نظارت داریم.

او با بیان اینکه قیمت ها از سال ٩۴ تا ٩٧ هیچ گونه افزایشى نداشتند و فقط در سال ٩٧ ، ١٠ درصد از افزایش قیمت به حالت اجرایى درآمد، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت‌ها در حال تحلیل بازار هستند، بنابراین زمان افزایش قیمت بعدى مشخص نیست.

بعد از ارائه درخواست شرکت ‌ها اگر افزایش قیمت ها بر قیمت تمام شده شرکت ها تاثیر گذاشته باشد جهت اجرایى کردن و بررسى افزایش قیمت باید با تنظیم بازار وزارت صنعت هماهنگ شویم در صورتى که آنجا تصویب شود قیمت ها با افزایش همراه مى شود. اما زمان این افزایش قیمت مشخص نیست و ممکن است که امسال یا چند سال آینده رخ دهد.

موسوى به کاهش میزان مسافر در برخى از فصول سال و تاثیر آن بر قیمت بلیت قطار اشاره کرد و گفت: شرکت ها هر سال در فصول غیر پیک مانند پاییز که با کاهش تقاضا همراه مى شود به غیر از مناسبت هاى مختلف مانند اعیاد و اربعین حدود ٣٠ تا ۵٠ درصد تخفیف مى دهند؛ اما به هیچ عنوان کاهش مسافر بر قیمت بلیت تاثیر ندارد و کاهش قیمت نخواهیم داشت،

در این زمان دست شرکت ها براى تخفیف باز است و متناسب با سیاست بازاریابى خود میزان تخفیف را تعیین مى کنند.

معاون مسافرى راه آهن در پاسخ به سئوال در خصوص تدابیرى که براى ایام اربعین در نظر گرفته شده است،گفت: در حال حاضر همکاران براى بهبود برگزارى مراسم اربعین و نیز افزایش رضایت مسافران در زمینه خدمات دهى در حال برنامه ریزى هاى اصولى هستند؛ اما اکنون اتفاق نظرى که بتوان آن را رسانه اى کرد، ارائه نشده است.