اسپانیا کارآمدترین شبکه ریلی پرسرعت اروپا را دارد
اسپانیا کارآمدترین شبکه ریلی پرسرعت اروپا را دارد
اسپانیا موفق به توسعه گسترده ترین شبکه ریلی پرسرعت در اتحادیه اروپا با کمترین میانگین هزینه ساخت در منطقه یورو شده است.

اسپانیا کارآمدترین شبکه ریلی پرسرعت اروپا را دارد

اسپانیا کارآمدترین شبکه ریلی پرسرعت اروپا را دارد
اسپانیا کارآمدترین شبکه ریلی پرسرعت اروپا را دارد

اسپانیا موفق به توسعه گسترده ترین شبکه ریلی پرسرعت در اتحادیه اروپا با کمترین میانگین هزینه ساخت در منطقه یورو شده است.

این نتیجه گیری گزارشی است که در ۶ نوامبر به سفارش وزارت حمل و نقل از شرکت مشاوره مهندسی Ineco منتشر شده است.

بر اساس مطالعه منتشر شده توسط INECO، اسپانیا یکی از کشورهایی است که بهترین ارزش برای پول را دارد. آنهایی که به امتیازهای شاخص کیفیت بالاتری دست می یابند، این کار را به قیمت افزایش قابل توجهی در هزینه هر کیلومتر خطوط پرسرعت انجام می دهند.

در انتهای دیگر طیف هزینه، بریتانیا قرار دارد، با ارقامی که ارقام مدل اسپانیایی را در ۹ ضرب می کند. این مطالعه به تحلیل دلایل این تفاوت بین دو کشور، پس از لغو اخیر فاز ۲ HS2 در بریتانیا می پردازد. خط سرعت پروژه ای که از نظر هزینه و زمان شکاف قابل توجهی به خود دیده است.

شبکه ریلی پیشرو در اروپا

شبکه ریلی پیشرو در اروپا

این گزارش بر هزینه های ساخت و ساز تمرکز دارد که شاید در گذشته کمتر تحلیل شده است. این گزارش نشان می دهد که میانگین هزینه ساخت یک خط ریلی پرسرعت در اسپانیا ۱۷٫۷ میلیون یورو در هر کیلومتر است، در حالی که در بقیه کشورهای دارای راه آهن سریع السیر به طور متوسط ​​۴۵٫۵ میلیون یورو است که بیش از دو برابر بیشتر است.

این باعث می شود اسپانیا سومین کشور جهان با کمترین هزینه در هر کیلومتر باشد، تنها پس از مراکش و نروژ، هر کدام با ویژگی های متفاوت، و بالاتر از سوئیس، بلژیک و فرانسه، که کشورهای بعدی خواهند بود.

در اسپانیا، یک شرکت تابعه تخصصی پرسرعت، Adif Alta Velocidad (Adif AV)، در Adif، مدیر زیرساخت ریلی ملی راه اندازی شده است. تا به امروز، شبکه Adif AV دارای ۳۹۶۶٫۷ کیلومتر خط است. از این مجموع، ۳۰۲۷ کیلومتر خطوط دارای عرض خط استاندارد(UIC) 1435 میلی متر هستند، در حالی که ۶۷۵ کیلومتر از خطوط دارای عرض خط ۱۶۶۸ میلی متر هستند.

در نهایت، ۱۲۷ کیلومتر دارای یک مسیر ترکیبی است که ترکیبی از دو عرض خط است. شبکه پرسرعت اسپانیا بزرگترین شبکه اروپا و دومین شبکه بزرگ جهان پس از چین است.

Adif AV در مورد تعمیر و نگهداری اشاره کرد که هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه پرسرعت ۹۲۸۰۰ یورو به ازای هر کیلومتر بوده است که همراه با هزینه های عملیاتی ۷۹۰۰ یورو در هر کیلومتر، میانگین هزینه عملیاتی ۱۰۰۷۰۰ یورو در هر کیلومتر را نشان می دهد.

کنترل هزینه

هزینه هر خط یا پروژه تا حد زیادی توسط پارامترهای طراحی و الزامات کیفیت مسیر، و همچنین توسط زمینی که خط از آن عبور می کند، به ویژه سرمایه گذاری های لازم در تونل ها و راهروها تعیین می شود. از نظر پارامترهای ساخت، حداکثر سرعت تاثیر زیادی بر هزینه دارد.

این گزارش با پروژه HS2 بریتانیا مقایسه می کند، که دولت بریتانیا در پاییز گذشته کاهش جدی را برای آن تجویز کرد، دقیقا به دلیل افزایش هزینه‌ها. در این گزارش آمده است که علاوه بر کاهش هزینه های نیروی کار در اسپانیا، عوامل فنی و نهادی مهم دیگری نیز وجود دارد که تفاوت عمده در توسعه آزمایش های پرسرعت در دو کشور را توضیح می دهد.

دانش برای صادرات

بخش خصوصی توانسته است از این شتاب استفاده کند. شرکت های ساخت و ساز اسپانیایی، تولیدکنندگان و شرکت های مهندسی توانسته اند دانش، تخصص، فناوری، نوآوری خود را توسعه و تقویت کنند و اساساً در طول چرخه عمر زیرساخت ارزش ارائه کنند.

به عنوان مثال، ADIF قراردادی را با پروژه CPK در لهستان امضا کرد که در آن چندین خط راه آهن سریع السیر جدید ساخته خواهد شد. این گزارش بر این باور است که تجربه اسپانیا در کنترل هزینه و دانش به آن مزیت قابل توجهی در زمینه صادرات می دهد.