استقبال ميليوني بازديدكنندگان نمايشگاه بين المللي كتاب از دو ايستگاه مترو تهران
استقبال ميليوني بازديدكنندگان نمايشگاه بين المللي كتاب از دو ايستگاه مترو تهران
مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه آمار سفرهای مترو تهران از ابتداي برپايي نمايشگاه كتاب تهران تا پايان روز شنبه 14 ارديبهشت ماه 98 از طريق دو ايستگاه مصلي امام خميني (ره) و شهيد بهشتي را اعلام کرد.

استقبال ميليوني بازديدكنندگان نمايشگاه بين المللي كتاب از دو ايستگاه مترو تهران در زمان برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

سفرهای ایمن،سریع و مقرون به صرفه با مترو

مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه آمار سفرهای مترو تهران از ابتداي برپايي نمايشگاه كتاب تهران تا پايان روز شنبه ۱۴ ارديبهشت ماه ۹۸ از طريق دو ايستگاه مصلي امام خميني (ره) و شهيد بهشتي را اعلام کرد

محسن محمدیان تصريح كرد: فاصله حركت قطارهاي خط سه در روزهاي جمعه و تعطيل ايام برگزاری نمايشگاه؛ از ۱۲ دقيقه به ۹ كاهش داشت تا خدمات رساني مطلوب تري را به شهروندان و مسافران محترم ارائه دهيم.

استقبال ميليوني بازديدكنندگان نمايشگاه بين المللي كتاب از دو ايستگاه مترو تهران
استقبال ميليوني بازديدكنندگان نمايشگاه بين المللي كتاب از دو ايستگاه مترو تهران

وي با بيان اينكه در ايام برگزاري نمايشگاه كتاب تهران شاهد استقبال خوب بازديد كنندگان نمايشگاه از متروي تهران بوديم تصريح كرد:

در مجموع اين يازده روز شاهد ورود ۷۲۹ هزارو ۸۱۵ نفر و خروج ۶۲۰ هزارو ۱۸۲ نفر با اين ناوگان حمل و نقل ريلي درون شهري، از دو ايستگاه مصلي امام خميني (ره) و شهيد بهشتي واقع در خط يك و سه متروي تهران بوديم.

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه خاطر نشان كرد: در اين روزها نيز ميزان حركت قطارها در خط يك ۱۰۲ حركت افزايش يافت.

همچنين در خط سه شاهد افزايش ۵۰ حركت مسافري بوده ايم تا بهترين خدمات رساني را براي بازديدكنندگان نمايشگاه كتاب ارائه دهيم.

استقبال ميليوني بازديدكنندگان نمايشگاه بين المللي كتاب از دو ايستگاه مترو تهران
گزارش تصویری استقبال ميليوني بازديدكنندگان نمايشگاه بين المللي كتاب از دو ايستگاه متروی تهران