اتحادیه شرکت های قطارشهری کشور
اتحادیه شرکت های قطارشهری کشور
اتحادیه شرکتهای قطارشهری کشور یک تشکل صنفی متشکل از کلیه دست اندرکاران صنعت حمل و نقل ریلی کشور می باشد که برای ایجاد یک کانون تجمع افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه حمل و نقل ریلی شهری جهت تبادل اطلاعات و تجربیات و ارائه مشاوره فنی و تخصصی و حمایت و پشتیبانی از اعضا و ارائه پیشنهاد راه حلهایی برای بهبود و پیشرفت این بخش از دیدگاه اجتماعی ، اقتصادی و فنی و تدوین مناسب ترین الگوی حمل و نقل ریلی شهری و ارتقا مستمر سطح تخصصی آن بوجود آمده است.

اتحادیه شرکت های قطارشهری کشور

اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور با هدف پشتیبانی و توسعه و تجهیز سیستم حمل ونقل درون شهری و حومه ای کشور و بهبود ارائه خدمات به شهروندان فعالیت می نماید .

معرفی اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور :

اتحادیه شرکتهای قطارشهری کشور یک تشکل صنفی متشکل از کلیه دست اندرکاران صنعت حمل و نقل ریلی کشور می باشد که برای ایجاد یک کانون تجمع افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه حمل و نقل ریلی شهری جهت تبادل اطلاعات و تجربیات و ارائه مشاوره فنی و تخصصی و حمایت و پشتیبانی از اعضا و ارائه پیشنهاد راه حلهایی برای بهبود و پیشرفت این بخش از دیدگاه اجتماعی ، اقتصادی و فنی و تدوین مناسب ترین الگوی حمل و نقل ریلی شهری و ارتقا مستمر سطح تخصصی آن بوجود آمده است .

اصول سیاستهای کلان اتحادیه :

۱-   تلاش برای پر کردن خلا موجود و عدم ورود در حوزه وظایف و اختیارات سازمانها و مراکز موجود

۲-   پرهیز از ورود به سلسله مراتب اجرایی و تصمیم گیری قطارهای شهری و تمرکز بر هویت هماهنگی و مشاوره فنی و تخصصی

۳-   ایفای نقش راهنما و حامی قطارهای شهری در حل معضلات و مشکلات فنی ، اجرایی و قانونی و …..

۴-   ایفای نقش محوری برای تجمع و ارتباط بین تمامی مراکز تصمیم گیر و قانون گذار

۵-   ایفای نقش محوری برای تجمع و ارتباط بین تمامی افراد متخصص و صاحب نظر جهت تبادل اطلاعات و تجربیات

۶-   تمرکز بر نقش ارتباطی با مراکز و مجامع علمی – پژوهشی داخلی ، خارجی و اطلاع رسانی به اعضا

 وظایف اتحادیه مطابق اساسنامه :

۱- تدوین استانداردها و رویه های مورد نیاز درتمامی زمینه های فنی – مدیریتی واجرایی قطارهای شهری در حوزه های طراحی ،اجرا وبهره برداری

۲- ارائه راهنمایی ها ، توصیه ها و مشاوره های فنی و تخصصی به اعضا و سایر سازمانها و مراکز تصمیم گیری در حوزه خرید ، بهره برداری قطارهای شهری

۳- ایجاد امکان ارتباط مستمر اعضا و برنامه ریزی جهت تبادل اطلاعات و تجربیات فنی ، اقتصادی و اجرایی

۴- جمع آوری مقالات ، گزارشات ، نتایج مطالعات و تحقیقات ، اطلاعات علمی ، فنی و تخصصی اعضاء در تمامی زمینه ها و محورهای مورد نیازو مرتبط با قطارهای شهری و ایجاد مرکز اطلاع رسانی

۵- برقراری ارتباط مستمر و موثر با اتحادیه قطار شهری بین المللی UITP و ایجاد زمینه برای بهره گیری از تجربیات ، دستاوردها و استانداردهای جهانی

۶- انجام مطالعات لازم جهت تدوین استراتژی و اصول و سیاست های حاکم بر قطارهای شهری کشور و تهیه معیارها و ملاک های لازم الرعایه در خصوص موضاعات مختلف قطار شهری

۷- برنامه ریزی و تشکیل همایش ها ، کنگره ها و نمایشگاه های علمی و تخصصی داخلی وبین المللی

۸- انجام مطالعات لازم در جهت نحوه همکاری متقابل اعضا ء و سازماندهی سیستمهای مالی ، اداری ، فنی و نحوه کاهش تصدی گری در تمامی زمینه های مختلف قطار شهری

۹- شناسایی و برقراری ارتباط و استفاده از خدمات افراد متخصص ، مهندسیسن مشاور ، دانشگاهها ، موسئسات تحقیقاتی ، کارخانجات ، سازمانها ، مراکز تجاری و خدماتی ، پیمانکاران ، سازندگان داخلی و خارجی برای تحقق اهداف اتحادیه

۱۰- ارتباط موثر با بخشهای اقتصادی ، دولتی و خصوصی برای جلب حمایتها وپشتیبانی های لازم مالی و اعتباری ازاعضاء

۱۱- ارتباط و هماهنگی با مراکز قانونگذار و تصمیم گیر جهت ارائه مشکلات و راهکارهای مناسب برای حل آنها درخصوص موضوعات مختلف قطار شهری

۱۲- برنامه ریزی و اجرای دوره های مختلف آموزشی جهت مدیران و کارشناسان قطارهای شهری به منظورارتقاء سطح علمی وتخصصی آنها

۱۳- دفاع از منافع و مصالح اعضاء درارتباط با سازمانهای دیگر

۱۴- اقدام درخصوص ارتقاء سطح آگاهی های عمومی شهروندان واستفاده از برنامه های فرهنگی ، تبلیغی واطلاع رسانی

۱۵- تشکیل کمیته های تخصصی به عنوان عناصر تخصصی اتحادیه برای تحقق اهداف مورد نظروانجام وظایف تعیین شده

ماموريت :

بر اساس اساسنامه ابلاغی ، اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور به منظور فراهم آوردن زمینه های همکاری مناسب و مساعدت به شرکت های قطار شهری در ارتباط با تأمین امکانات مورد نیاز و ارائه خدمات آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، تخصصی و ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی پیرامون طرحهای جاری و آتی و همچنین خرید و فروش کلی لوازم و قطعات یدکی اصلی مورد نیاز قطار شهری ها از داخل و خارج ، به وجود آمده است.

مطابق ماده یک اساسنامه :

اتحادیه شرکتهای قطارشهری کشور به استناد بند ۶ ماده ۱۱ اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، به منظور فراهم آوردن زمینه های همکاری مناسب و مساعدت به شرکتهای قطار شهری در ارتباط با تامین امکانات مورد نیاز و ارائه خدمات آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، تخصصی و ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی پیرامون طرحهای جاری و آتی و همچنین خرید و فروش کلی لوازم و قطعات یدکی اصلی مورد نیاز قطار شهریها از داخل و خارج به وجود آمده است . اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مفاد اساسنامه با هدف پشتیبانی و توسعه و تجهیز سیستم حمل و نقل درون شهری و حومه ای کشور و بهبود ارائه خدمات به شهروندان فعالیت می نماید .                                             

ارکان اتحادیه :

مطابق ماده ۱۰ اساسنامه اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور ، ارکان اتحادیه عبارتند از:

الف)مجمع عمومی

ب) هئیت مدیره و مدیر عامل

ج)بازرس (حسابرس)

معرفی اعضای مجمع و هئیت مدیره اتحادیه :

اعضای مجمع اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور ، کلیه مدیران عامل شرکتها و سازمانهای فطار شهری از جمله متروی تهران و قطارشهریهای : مشهد ، اصفهان ، شیراز ، تبریز ، اهواز ، کرج ، قم ، کرمانشاه و دو نفر به نمایندگی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور می باشد.

معرفی اعضای اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور :

آقایان مهندسان :

علی امام : مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) -رئیس هیئت مدیره اتحادیه

کیانوش کیامرز : مدیر عامل قطار شهری مشهد و حومه -رئیس مجمع عمومی اتحادیه     

حسين رجب صلاحي : نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

خليل راحتي : نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

محمدرضا بنکدار : مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان و حومه

حسن مرادی : سرپرست قطار شهری شیراز و حومه

مصطفی مولوی فرد : مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه

علی اصغر صلواتي : سرپرست سازمان قطار شهری کرج و حومه

عليرضا قاري قرآن  : معاون شهردار و سرپرست قطار شهری قم

فرنوش نوبخت : مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران

سعید سلیم ساسانی : مدير عامل قطار شهری کرمانشاه

شهرام شاهين زاده : مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز و حومه

اردشیر احمدزاده : دبیر مجمع عمومی و مدیرعامل اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور

علی عسگر سنگتراش : بازرس و حسابرس اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور

جامع ترین پورتال حمل ونقل ریلی|حمل ونقل ریلی